Balita - Ako Ay Filipino

Ito ang hatol ng Constitutional Court matapos magsampa ng reklamo ang isang couple Italo-Brasilian. Sa kasalukuyan ay walang anumang batas at panukala lamang. Kakailanganin pa rin ang maghintay upang ganap na magamit ang apelyido ng Ina at maisama ito sa apelyido ng Ama. Narito ang mga detalye. 

More Articles...