Balita - Ako Ay Filipino

17
Tue, Oct

Ang bilang ng mga dayuhang mag-aaral sa Italya ay 814,000, kung saan ang 55% ng bilang na ito ay ipinanganak sa Italya. Ikalima sa pinakamalaking bilang ang mga Filipino students. Narito ang ulat ng Minsitry of Education sa Ismu foundation para sa school year 2014/15 

More Articles...