Balita - Ako Ay Filipino

17
Tue, Oct

Ang pagtaas sa bilang ng mga imigrante sa Italya noong 2015 ay dahil rin sa pagdami ng mga irregulars, higit sa 31,000, na nagpataas din sa bilang ng mga dayuhang walang regular na permit to stay. Narito ang datos ng Ismu Foundation.

More Articles...