Balita - Ako Ay Filipino

Sa mga susunod na panahon, ang Coni ay magtatakda ng bilang ng mga manlalarong pwedeng pumasok sa bansa na ipamamahagi sa iba’t ibang sports federation.

Roma – Bubuksan ang pintuan ng bansang Italya para sa mga dayuhang manlalaro sa taong 2010/2011 na may bilang na 1,395 upang bigyan ng pagkakataong maging manlalaro sa bansa, kulang ng 26 na manlalaro kaysa noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ang kampeon sa sariling bansa, professional players o baguhan, football players na may billionaires contract o cyclist na may katamtamang kita.

Hanggang sa katapusan ng Hunyo, ang Italian National Olympic Committee ay nagtakda ng influx decree para sa mga manlalaro. Ang mga ito’y dadaan rin sa isang sistema tulad ng ibang mga dayuhang manggagawa subalit ang regulasyon ay may kaibahan sa entry procedure ng mga household service workers, care giver, workmen o mason workers.

Ang magsasagawa ng plano at programa ay ang Coni subalit ang opisyal na pahintulot ay magmumula sa isang decree o atas ng Minister of Culture and Heritage. Nasa pamamahala ng Coni ang pamamahagi ng quota entry sa iba’t ibang sports federation (athletics, football, cyclist, swimmer, etc.), na siyang mangangalaga sa “kaligtasan ng mga kabataang manlalaro”. Kinakailangan rin na maging maingat upang iwasan na punan ang ilang mga disiplina sa pagpapapasok sa maraming dayuhan na pipigil sa mga bagong henerasyon ng bansang Italya.   

Base sa inilaang quota, ang sports club ay maaaring magsumite ng mga aplikasyon sa kanilang pederasyon upang magparating ng mga dayuhang manlalaro sa bansa at maging miyembro ng mga Atleta. Tulad ng ibang dayuhan, sa kaniyang pagpasok sa bansa, maaari din siyang magkaroon ng permesso di soggiorno.

Mga bansang pwedeng puntahan ng mga dayuhang nag-renew o may permesso di soggiorno. Bakasyon naman sa Italya para sa mga naghihintay ng regularization.

Roma – Sa pagpaplano ng summer vacation, hindi dapat bilangin ng mga dayuhan sa Italya ang araw ng vacation leave  at pera sa bulsa, dapat din bigyang halaga ang sitwasyon ng kanilang permesso di soggiorno. Tingnan natin kung paano ninyo aayusin ang bakasyon upang hindi kayo masorpresa.

Ang sinumang may balidong permesso di soggiorno ay maaaring makauwi sa sariling bansa at muling makabalik sa Italya, ang importante ay dala-dala ninyo ang permesso.

Maaaring magbakasyon sa lahat ng bansang kaanib ng Schengen countries at hindi na kailangang mag-aplay ng entry visa. Ang mga bansang maaaring puntahan ay ang mga sumusunod: Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Austria, Greece, Denmark, Finland, Sweden, Iceland, Norway, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Malta and Switzerland. Kung ang bansang nais puntahan ay hindi miyembro ng Schengen, dapat alamin kung sa kasunduan ng country of origin ay kailangan ang visa upang magbisita. 

Hindi maaaring dumaan sa Schengen countries ang mga nag-renew ng permesso di soggiorno na nagnanais magbakasyon sa sariling bansa. Dapat dala-dala ang passport, expired na permesso at renewal slip o ang tinatawag na ricevuta dell'ufficio postale  o cedolino, sapagkat ito’y tatatakan ng pulis.

Ang sinumang naghihintay ng unang permesso di soggiorno o permit to stay for work o family reunification ay pwedeng magbiyahe sa Schengen Area kung ang entry visa sa passport ay “Schengen uniforme” at valid sa panahon ng biyahe sapagkat kung hindi, maaari lamang magbiyahe sa kaniyang sariling bansa nang hindi dadaan sa Europa. Sa kasong tulad nito, ang cedolino at passport ay dapat magkasama at kailangang ipakita ang visa na ibinigay ng Italian consulate na kung saan ay naka-specify ang motibo ng paninirahan sa Italya.    

Ang mga colf at bandanti na naghihintay pa hanggang sa ngayon ng appointment sa regularization ay mananatili sa bansa at magbabakasyon na lamang dito sapagkat ang “ricevuta delle domanda” ay hindi valid document upang lumabas ng bansa. Maaari lamang makalabas matapos pumirma sa kontrata at makapag-aplay ng permesso di soggiorno. Kapag hawak na ang cedolino pwede nang maghanda ng inyong maleta at sa wakas ay makauwi sa sariling bansa upang makasama naman ang inyong mahal sa buhay kahit sa panahon ng bakasyon. (Liza Bueno Magsino)

Mula sa Public Administration, impormasyon at libreng tulong sa mga dayuhang nasa Italya at mga employers. Sa telepono (803.001 o 06828881) at sa website

Roma – Ang mga dayuhan ang pangunahing kliyente ng public administration, bureaucracy ang nagtulak sa mga dayuhan upang paulit-ulit na bumalik at magpalipat-lipat sa mga tanggapang pampubliko mula sa unang araw ng kanilang pagdating sa Italya upang mag-request ng permesso di soggiorno, magpalista sa serbisyong pangkalusugan, magconvert ng driver’s license at sa bawat hakbang na kailangang isagawa sa bansang ito.  

Mula sa isang aplikasyon at iba pang request, ang mga kahilingan ay patuloy na nadadagdagan tulad ng: “Ano ang sitwasyon ang aking request for regularization?”, “Paano mag-renew ng permesso di soggiorno”, “Kailan ako pwedeng mag-apply ng italian citizenship”, “Kanino ko ipapaalam na nagpalit ako ng trabaho?”. Upang sagutin ang mga katanungang ito, inilunsad ang Linea Amica Immigrazione, isang contact center ng Public Administration para sa mamamayang dayuhan sa Italya at mga italyano na may kaugnayan sa mga dayuhan tulad ng mga employers.

Sa iyong landline, maaari kang tumawag ng libre sa numerong 803.001, kung sa cellphone naman ay 06828881 na ang halaga ay katumbas ng isang urban call, o kaya’y kumpilahan ang isang form na makikita sa www.lineaamica.gov.it/contattaci. Ang serbisyo ay walang bayad, may apat na wika (Italian, english, french at spanish) mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na 9:00 am hanggang 6:00 pm. Sa ibang oras at week-end, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa answering machine at ikaw ay kanilang tatawagan.

Ang bawat operator ay may specific training tungkol sa tema ng migrasyon, siyempre may mga tanong at dagdag na tanong at ang mga kasagutan ay maaaring mas mabilis. Sapat na ang isang minute, halimbawa, upang malaman kung saan makakakuha ng codice fiscale, bakit ang isang pratica o application ay naka-hold ng isang taon, ang Linea Amica ay mapipilitang makipag-ugnayan sa mga tanggapang namamahala nito.

Ang serbsiyo ay may dalawang level: ang mga katanungan ay may agarang tugon, pagpapalalim sa problema at tatawagan ang kliyente sa loob ng dalawang araw. Wala itong bayad at sapat na ang isang tawag sa telepono. (Liza Bueno Magsino)  

Tatapusin namin ang unang appointment bago magtag-init. Bagong orari sa Sportello Unico

Roma – May tinatayang labintatlong libong colf at badanti na ang nakakuha na ng permesso di soggiorno at matiwasay na ang kalooban ng mga pamilya na ang kanilang kasama sa bahay ay legal nang naninirahan sa bansa habang nagtatrabaho sa bahay at nag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay.

Ito ang pansamantalang datus ng regularization sa Roma na ibinigay ng Sportello Unico per l’Immigrazione sa Prefettura noong buwan ng Mayo. Noong nakaraang Setyembre, umabot sa 32,000 application for regularization ang isinumite sa lahat ng mga probinsya at hanggang sa ngayon, halos 23,000 na ang naisagawang appointment na umano’y tatapusin hanggang ika-21 ng Hunyo.

Hanggang kailan ito matatapos? Ito ang tanong ng marami. “Bago magtag-init tatapusin namin ang naunang appointment”, pahayag ng pamunuan ng Prefettura. Kabilang na umano dito ang 2000 na hindi sumipot sa araw ng appointment at may kulang na dokumentong  dapat idagdag tulad ng housing suitability (idoneità alloggiativi), income declaration o medical certificate para sa mga disable employer.

Samanatala, halos 1,500 naman ang binigyan ng bagong appointment upang iwasto ang maling personal data na ipinasok noong mag-aplay. Wala pang alinlangan ang Sportello Unico sa isinumiteng aplikasyon subalit kung mapanutayan na ang request ay may katiwalian na lumalabag sa batas, ang employer at worker ay maaaring magkaroon ng malubhang problema.  

Upang malaman ang sitwasyon ng inyong application, pwedeng alamin ito sa website na www.prefettura.it/roma at i-insert ang application code at birth of date ng employer. Tuwing Martes at Huwebes mula 10:00 am hanggang 1:00 pm ay pwedeng magtanong ng personal sa Sportello Unico sa Via Ostiense 131/L. (Liza Bueno Magsino)


Upang magkaroon ng permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, kailangang makapasa sa italian language test. Ang mga pagbabago ay malalaman sa Disyembre.

Roma – Hindi na sapat ang limang taon na residensya o karampatang sweldo. Sa buwan ng Disyembre, ang sinumang nagnanais magkaroon ng permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) ay kailangang makapasa sa italian language test.    

Ito ay atas na nahayag sa batas ng kasiguruhan (Security Law) na ipinatupad noong nakaraang summer at ang Ministry of Interior at Edukasyon lamang ang nagbigay ng desisyon kung paano isasagawa ang pagsusulit na naging isang decree na inilathala sa Official Gazzette noong ika-11 ng Hunyo. Nakatakdang ipatupad ang nasabing atas sa darating na buwan ng Disyembre. Kaya’t ang sinumang nagnanais na magkaroon ng carta di soggiorno at may nakahandang dokumentasyon at nais iwasan ang nasabing “exam”, mag-aplay na sa lalong madaling panahon.  

Ang pagsusulit ay isasagawa sa Prefettura, sa Sportello Unico per l’Immigrazione. Ang test ay gagamitan ng computer o kaya naman ay written exam. Upang makapasa sa nasabing pagsusulit, kailangang makakuha ng 80 points out of 100.  

Ang hindi makakapasa sa test ay maaaring mag-try uli at ito’y maaaring maging mas madali sa oras na mapatunayan na siya’y may kaalaman sa wikang italyano na nasa “level A2” (Pansinin ang artikulo sa katabi nito). Ito ay european standard na nagpapakita ng kakayahang magsalita ng italyano, hindi ito magiging mahirap para sa mga dayuhan na naninirahan ng limang taon sa bansa.

Hindi lahat ay kailangang dumaan sa pagsusulit. Hindi kasali ang: mga anak na 14 years old; may malubhang problema sa pag-aaral ng lenguwahe, dahil sa edad; handicap o may kapansanan ayon sa patunay ng isang medical certificate; may sertipikasyon na nakapag-aral ng wikang italyano na level A2; nag-aral sa Italya ay may intermediate school o high school diploma o kaya’y kumukuha ng kurso sa unibersidad, doctorate o nagma-master, mga managers, propesor sa unibersidad, translator o interpreter at correspondent journalist ng mga payahagang pandayuhan na pumasok sa Italya sa pamamagitang ng “fuori quota”.

Ano ang kahulugan ng Level A2

Upang magkaroon ng carta di soggiorno kailangang may kaalaman sa wikang italyano “levello A2”. Ito ay batay sa pamantayan ng pagsusuri na ipaprubahan ng European Union:

Pakikinig. Ako ay may kakaayahang malaman ang mga ekspresyon at mga salita na karaniwang ginagamit (mga impormasyon tungkol sa aking sarili, sa aking pamilya, sa mga bilihin, sa kapaligiran at sa trabaho). Aking nauunawaan ang mga mensahe at maiigsing babala, simple at malinaw.

Pagbasa. May kakayahan akong bumasa ng maiigsi at simpleng teksto, kumalap ng mga impormasyon at kilalanin ang mga materials na ginagamit sa araw-araw tulad ng mga advertisement, programa, menù at oras. Naiintidihan ko ang simple at maigsing liham.

Pag-uusap. May kakayahan akong makipag-usap at harapin ang mga karaniwan at simpleng gawain sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng impormasyon tungkol sa payak na paksa. Ako ay may kakayahang sumali sa maiigsing talakayan kahit kung minsa’y hindi ko kayang makipag-usap ng tuloy-tuloy.

Pagsasalita. May kakayahan akong gumamit ng series of expression at phrases na naglalarawan ng mga simpleng salita tungkol sa aking pamilya at ibang tao, kondisyon ng buhay, educational background at tungkol sa aking trabaho.

Pagsusulat. May kakayahan akong magsulat ng mga simpleng notes at maiigsing mensahe kung kinakailangan. Nakakasulat ako ng sarili kong liham tulad ng pasasalamat sa iba.

 

Karapatan ng manggagawang italyano at dayuhan ang makakuha ng allowance. Ang talahanayan ay makikita online

Roma – Ang halaga ng income para sa assegno familiare ay nagbago na at ito’y inilathala ng Inps na ipatutupad mula ika-isa ng Hulyo 2010 hanggang Hunyo 2011.

Ang allowance para sa pamilya ay karapatan ng mga manggagawa, pensyunado na sudordinate employee na may kaukulang kondisyon, mga parasubordinate workers (tulad ng collaborators at freelance professionals na rehistrado sa gestione separata ng Inps) kung ang total income ng buong pamilya ay mababa sa kaukulang halaga.

Ito ay karampatang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga manggagawang italyano at dayuhan.

Ang application ay kailangang isumite sa employer kung ang pinaglilingkuran ay kompanya at kung ang trabaho naman ay sa bahay o magsasaka, ang request at kailangang isagawa sa tanggapan ng Inps. Ang allowance ay pwedeng idagdag sa buwanang sweldo na nakatala sa pay slip (busta paga) ng company workers samantala ang mga domestic workers at farmers ay direktang binabayaran ng Inps.

Ang talahanayan ng kaukulang income at halaga ng allowance ay makikita online sa website na:

http://www.stranieriinitalia.it/news/tabella27mag2010.xls

Ang sinumang darating sa Italya ay kailangang lumagda, may verification matapos ang dalawang paninirahan sa bansa. Sa panahong maubos ang puntos at umabot sa zero, pauuwiin sa sariling bansa

Roma – Noong ika-20 ng Mayo, ibinaba na ng gobyerno ang unang deliberasyon sa kasunduan sa integrasyon, na magpapagulo sa buhay ng mga dayuhan, mapipilitang sundin ang mahigpit na batas ng Italya. Ang final version ay hinihintay na lamang, samantala malinaw ang ideya at paano ito ipapatupad na nahayag sa draft.  

Ang kasunduan ay pipirmahan o lalagdaan ng dayuhan mula edad na labing-anim (16) hanggang animnapu at lima (65) sa Sportello Unico per L’Immigrazione o sa Questura, hindi pipirma ang dati nang naninirahan sa bansa. Ang kasunduang ito ay para lamang sa mga papasok at bagong dating sa bansa matapos bigyang bisa at ipatupad ang alituntunin at mag-aplay ang dayuhan ng permesso di soggiorno na may bisa atleast isang taon. 

Sa paglagda sa kasunduan, mangangako sila na mag-aaral ng wikang italyano sa loob ng dalawang taon  (level A2) elementary level, at ang “sapat” na kaalaman sa “pangunahing prinsipyo ng Saligang Batas”, kaalaman sa “institusyong pampubliko” at “wastong pamumuhay sa Italya”, partikular ang tungkol sa kalusugan, paaralan, social services, trabaho at fiscal obligation. Mangangakong ipapasok ang mga anak “scuola dell’obbligo” (obligatory schooling) at magpapahayag ng kusang pagsali sa “Charter of values of citizenship and integration” ng Ministry of Interior.  

Sa loob ng isang buwan mula sa araw ng paglagda dapat sumunod sa isang maigsing libreng kurso na “edukasyong sibika at impormasyon sa wastong pamumuhay” na aabot lamang sa lima hanggang sampung oras, ngunit sa draft, hindi pinag-usapan ang kurso sa wikang italiano. Habang kumukuha ng obligatory corse, ang dayuhan ay tuturuan ng mga “inisyatiba at kung paano isasagawa ang proseso ng integrasyon” na mayroon sa provincia. 

Ang integrasyon ay masusukat sa pamamagitan ng mga puntos (o credits) na may kinalaman sa kaalamang pangwika, pagpasok sa isang kurso at pinag-aralan ng bawat isang dayuhan, gayundin ang pag-uugali, pagpili ng doktor, pagpaparehistro ng kontrata ng inuupahang bahay at pagnenegosyo o pagbo-boluntaryo. Ang mga puntos ay maaaring mawala kung nahatulan sa korte kahit ito ay hindi pa malinaw, mga panuntunan sa pansariling kaligtasan at administrative and tax offenses.

Mag-uumpisa sa 16 points, ibibigay sa lahat, at pagkatapos ay may addition at subtraction. Ilan sa mga halimbawa ng puntos: Ang basic knowledge sa wikang italyano ay katumbas ng 24 points, ang kursong propesyunal, 120 oras na pag-aaral ay may katumbas na 5 points, pagnenegosyo ay 4 points, gayundin ang mga volunteers. May parusa na: tatanggalin ang 10 points sa sinumang gumawa ng krimen at mahatulan, kahit ito ay hindi pa malinaw, hanggang 3 buwang pagkakulong, o less 2 points para sa sinumang magremedyo ng multa sa halagang sampung libong euro.

Makalipas ang dalwang taon mula sa paglagda, pag-aaralan ng Sportello Unico per L’Immigrazione ang mga dokumentasyong isinumite ng dayuhan (course attendance certificate, diploma etc.) o, kung wala nito, kumuha ng eksamin. Alinman sa dalawa, matapos ang verification, bibigyan ka ng puntos mula 30 points pataas, sa ganitong paraan ang kasunduan ay maituturing na naisakatupran, mula isa hanggang dalawampu at siyam, maibabalik ang puntos hanggang 30 sa loob ng isang taon. Ngunit kung ang puntos ay zero o negatibo pa, maparurusahan ka ng expulsion.        

Ang Ministry of Interior ay siyang mangangalaga sa registry ng mga signatories sa kasunduan sa integrasyon, kung saan ay nakatala ang lahat ng puntos, na maaaring magbago at unti-unting mabawasan. Ito ay ipaaalam mismo sa kinauukulan. Maaari silang magtanong sa registry upang malaman ang kanilang posisyon.

Kailan nga ba mag-uumpisa ang revolution na ito? May panahon pa. Kailangan lamang maghintay sa opinyon ng Conferenza Unificata e Consiglio di Stato, ang definite approval mula sa gobyerno at pagpapahayag sa Official Gazzette. Matapos na ito ay ilathala, maghihintay pa ng apat na buwan bago ipatupad ang kasunduan sa integrasyon.

More Articles...