Balita - Ako Ay Filipino

 

Maaaring ibawas sa income ang kontribusyon sa insurance. Mas makakatipid kung ang isang badante ay nag-aalaga ng invalid.

Roma – Kalimitan, para sa mga colf at badante ang contract of employment (contratto di lavoro) at contributi ay isang pangarap. Karamihan sa mga employer ay walang alam na kung sila’y hindi nagbabayad ng insurance, maaari silang pagmultahin tulad ng isinasaad sa batas. Ang hindi nila alam, maaari nila itong ibawas sa buwis na kanilang babayaran.

Ang bentahe ng employer na nagbabayad ng contributi para sa kanilang colf at badante ay ang deduction sa taxable income na kung saan ay kinukwenta ang tax na babayaran, ang contributi inps na binayaran para sa colf o badante hanggang sa maximum of 1549,37 euro. Ito’y pwedeng patunayan sa pamamagitan ng pinagbayarang bill tuwing tatlong buwan.

Ang karagdagang savings ay nakatalaga kung ang badante ay nag-aalaga ng isang invalid, naninirahang mag-isa at pinatunayan ng doktor na hindi na niya kayang alagaan ang sarili, maglinis ng katawan, maglakad, magbihis o kinakailangan ang tuloy-tuloy na pagbabantay. Sa kasong ito, ang employer ay may karapatang makakuha ng discount sa tax na 19% na inasto para sa isang badante hanggang 2100 euro, ngunit ito ay kung ang income ng contributor ay hindi lalampas sa 40 libong euro.

Ang discount ay karapatan ng sinumang nagbabayad sa badante, taong invalid o kaniyang kamag-anak. Sa pagdi-deklara ng income, kinakailangang magpakita ng resibo, pay slip o ibang dokumento na nagpapatunay sa pinagbayaran. Kailangan ang codice fiscal at personal data ng badante, ng sinumang nagbabayad. (Sa pangangalaga ni Elvio Pasca)

Una sa Questura, tapos sa consulate. Narito ang pamamaraang dapat sundin:

Roma – Sa pagpasok sa Italya para sa self-employment ay natatag sa pamamagitan ng article 39 of D.P.R. 349/99.

Kung ang dayuhan ay naninirahan sa bansang Italya for ather reasons (halimbawa, turism or business) maaari silang mag-aplay sa iba’t ibang tanggapan, o kaya naman ay maaari itong isagawa kanilang kinatawa o representative with letter of authorization.

Ang mahahalagang kondisyon upang magsagawa ng business ay ang mga sumunod:

-maghanda ng sapat na resources para sa isasagawang hanap-buhay sa Italya (bawat kategoriya may amount na makikita sa Chambers of Commerce o sa listahan ng mga propesyunal)

- pagkakaroon ng mga requirements na ipinag-uutos ng Italian Law upang magsagawa ng business (halimbawa: pagpapalista sa listahan ng propesyunal, registry, katungkulan, at iba pa);

- pagkakaroon ng sapat na annual income na nagmula sa regular na hanap-buhay, halagang higit sa minimum na itinatag ng batas na nagpapatunay na kayang magbayad ng medical expenses (nagkakahalaga ng 9,000 euro).
- kapag natugunan ang mga kondisyong nabanggit, ang dayuhan o ang kinatawan ay pwedeng humingi Questura ng nulla osta sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento. Matapos alamin ng Questura na walang krimen na kinasangkutan ang aplikante tulad ng deportation, kaagad nila itong aaprubahan.

 

- maghanda ng suitable housing;

Ang nulla osta ay dapat dalhin sa Italian Consulate na matatagpuan sa sariling bansa ng dayuhan upang mag-aplay ng entry visa for self-employment.

Kapag nakapasok na sa bansang Italya, ang dayuhan, sa loob ng 8 araw mula sa date arrival ay dapat magpunta sa Sportello Unico upang mag-request ng issuance of permit to stay at pagkatapos na maibigay ang Kit na naglalaman ng application form, dapat itong ipadala sa Post Office. (Sa pangangalaga ni Mascia Salvatore)

Roma – May 7, 2010 – Nakahanda na diumano ang guidelines sa planong integrasyon ng mga migrante sa Italya. Sinabi ni Ministero f Labor Maurzio Sacconi sa 22nd National Congresso f Acai na nasa huling proseso na ang dokumentong magtatag sa mga alituntunin ng “Identity and Encounter” na kung saan ay basehan ng bagong sistema sa point system ng permit to stay.

Ang batas sa security na ipinatupad noong nakaraang Agosto ay malinaw na nagsasabing ang integrasyon ay “isang proseso na magtataguyod sa maayos na samahan ng mga mamamayang italyano at dayuhan na may paggalang sa kahalagahan ng Italian Constitution, may mutual commitment sa pakikiisa sa pang-ekonomiya, pang-sosyal at kultura sa lipunan”. Inaasahan na ang bawat dayuhan, na sa panahong kailangang humiling ng permesso di soggiorno, pipirma sa “kasunduan, kusang loob na tatanggapin ang mga layunin ng integrasyon at isasagawa sa loob ng panahong balido ang permesso di soggiorno”.

Matatandaan na si Minister of Interior Roberto Maroni at si Minister of Labor Maurizio Sacconi ang nagsulong ng nasabing batas at kanilang ibinalita na ang ipinatutupad na ang point system ng permesso di soggiorno o ang tinatawag na permesso a punti. Subalit hanggang ngayon, wala par in linaw kung paano ito isasagawa kaya’t ang bagong sistema ay nanatiling nakasulat na lamang sa isang papel.

Ayon sa mga napabalita, 30 points diumano ang itatalaga sa permesso di soggiorno. Ang verification system ay isasagawa ng Prefettura, mabibigyan naman ng premyo ang makakapasa sa integrasyon, halimbawa, ang pag-aaral ng wikang italyano at pag-aaral sa prinsipiyo ng Constitution o sa pagpapaaral ng mga anak. Parurusahan ang sinumang hindi makakasunod sa batas at gagawa ng krimen. Ang hindi makakaipon ng sapat na puntos ay mapapauwi sa sariling bansa.

Maaaring ibawas sa income ang kontribusyon sa insurance. Mas makakatipid kung ang isang badante ay nag-aalaga ng invalid.

Roma, 3/05/2010 – Kalimitan, para sa mga colf at badante ang contract of employment (contratto di lavoro) at contributi ay isang pangarap. Karamihan sa mga employer ay walang alam na kung sila’y hindi nagbabayad ng insurance, maaari silang pagmultahin tulad ng isinasaad sa batas. Ang hindi nila alam, maaari nila itong ibawas sa buwis na kanilang babayaran.
Ang bentahe ng employer na nagbabayad ng contributi para sa kanilang colf at badante ay ang deduction sa taxable income na kung saan ay kinukwenta ang tax na babayaran, ang contributi inps na binayaran para sa colf o badante hanggang sa maximum of 1549,37 euro. Ito’y pwedeng patunayan sa pamamagitan ng pinagbayarang bill tuwing tatlong buwan.

Ang karagdagang savings ay nakatalaga kung ang badante ay nag-aalaga ng isang invalid, naninirahang mag-isa at pinatunayan ng doktor na hindi na niya kayang alagaan ang sarili, maglinis ng katawan, maglakad, magbihis o kinakailangan ang tuloy-tuloy na pagbabantay. Sa kasong ito, ang employer ay may karapatang makakuha ng discount sa tax na 19% na inasto para sa isang badante hanggang 2100 euro, ngunit ito ay kung ang income ng contributor ay hindi lalampas sa 40 libong euro.

Ang discount ay karapatan ng sinumang nagbabayad sa badante, taong invalid o kaniyang kamag-anak. Sa pagdi-deklara ng income, kinakailangang magpakita ng resibo, pay slip o ibang dokumento na nagpapatunay sa pinagbayaran. Kailangan ang codice fiscal at personal data ng badante, ng sinumang nagbabayad.  (Sa pangangalaga ni Elvio Pasca)

 

 Roma – May 11, 2010 – Hanggang sa ngayon ang pintuan ng bansang Italya ay madaling buksan upang magpapasok sa mga dayuhan kaya’t ang karapatan ng mga ito ay iilan lamang. Ito ang dahilan kung bakit hindi umano magarantiyahan ang karapatan ng mga migranteng legal na naninirahan sa bansa.

Ang inaasahan ni Piero Fassino ay magkaroon ng pagbabago sa mga patakaran. Krisis ang relasyon ng Pd at ng lipunan at ang Lega ay may malaking tungkulin upang lutasin ang mga suliranin at humanap ng bagong kasagutan sa mga problemang kinakaharap sa usaping migrasyon.

Binatikos ni Fasino na hanggang ngayon ang left leaning group ay masyadong permissive at siya’y naghain na palawakin ang pagbibigay ng social services upang punan ang pangangailangan ng mga italyano at mga dayuhan.

Ayon pa kay Fassino, hindi ito laban ng mga bata. Kailangan ang plano para sa mga day care centers at nursery school. Sa Germany, 35% ang siguradong pwesto para sa mga bata. Samantalang may 10% lamang meron ang Italya: itaas natin sa 35% at wala nang magiging conflict. Kung pangangalagaan lamang ay ang mga italyano, siyempre magkakaroon ng segragation at insecurity. Kung pangangalagaan nama ay ang mga dayuhan sapagkat may dinadalang prinsipiyo na sila’y mahihirap, may mga italyano naman na di sasang-ayon dito. Dobleng kasagutan ang kailangan.

Kahalintulad ito ng usapin tungkol sa pabahay ng gobyerno. Inaasahan ni Fassino ang isang plano sa social housing. Sa bansa may 25% ng mga italyano, matatanda at mga kabataan ay hindi nagmamay-ari ng kanilang tahanan sapagkat wala silang sapat na kinikita. Sa ngayon diumano, ang muling pagpapapasok sa mga dayuhan ay magiging dahilang pagdagdag sa mga nangangailangan ng trabaho at bahay.

Appointment sa Sportello ay umaabot na sa 60%. Narito ang bagong update


3/05/2010, Roma – Ayon sa huling report ng Ministero dell’Interno, pitong buwan mula nang umpisahan ang pag-aaral sa application for regularization ay umabot na sa 60%.
Kung tunay na ang 60% ng mga employer ay tumanggap na ng lettera di convocazione, may 40% lamang sa kanila ang pumirma sa contratto di soggiorno. Ibig sabihin nito, 40% na colf, badanti at babysitter ang nabigyan ng pagkakataon na makakuha ng permesso di soggiorno.
Mababa umano ang bilang ng na-reject. Sa final list, marami pa rin ang inaasahang magsusumite ng mga kakulangang dokumento na dapat idagdag sa pratica. Ang mahalagang dokumento na kailangang isumite ay ang declaration of annual income ng mga employers. 
Kahit ang mga Sportello Unici na tumanggap ng malaking bilang ay umaasang matatapos agad ang pagtanggap ng mga kakulangang dokumento ng mga employers. Kasabay nito, binuksan naman ang pagtanggap ng application online for seasonal workers. Kakayanin kaya nila na tapusin at pabilisin ang patong-patong na trabaho at nakatambak na application form? Hindi kaya ito maging dahilang muli na magpapabagal sa issuance ng permesso di soggiorno?
Domande presentate    295.052
Esito Questura Positivo    223.548
Esito Questura Negativo    7.794
Richiesta Integrazione Dati Sportello    25.288
Convocazioni        178.366
Domande Rigettate    9.006
Domande Accolte    119.142
Pratiche Definite    128.148
(Dati aggiornati alle 9.00 del 26 aprile 2010 fonte: Ministero dell’Interno)

3/05/2010 - Ang bawat contributor ay maaaring pumili kung saan nais niyang i-donate ang maliit na bahagi ng kaniyang tax. Narito ang paraan.
Roma – Magpatulong sa centro di assistenza fiscale o sa isang commercialista at habang kayo ay nagdideklara ng inyong income, maaari kayong tanungin kung saan niyo nais ibigay ang otto e il cinque per mille. Makakatulong ang pinakamaliit na bahagi ng inyong income sa tuwing kayo ay magdideklara bawat taon.
Ang otto per mille ay maaaring mapunta sa isa sa mga simbahan na kung saan ang gobyernong Italya ay pinirmahang kasunduan, ito’y makikita sa form (Chiesa Cattolica, Unione Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi, Chiesa evangelica Luterana in Italia, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), o kaya’y para sa Estado. Sa huli, gagamitin ang maliit na donasyon para sa mga interventions laban sa gutom, natural calamity, assistance sa mga refugees at pangangalaga sa cultural heritage.
Sa pagpili kailangan lamang pumirma sa tapat ng beneficiario. Kung hindi pipirma at walang napili, mapupunta ang otto per mille sa lahat na benefeciaries. Kung ang Simbahang Katoliko ay nakakolekta ng 70% mula sa contributor na walang pinili, tatanggap ito ng 70% mula sa 8 per mille.
Da qualche anno, i contribuenti possono indicare una destinazione particolare anche per un’ulteriore quota delle loro tasse, il cinque per mille.  Le scelte sono tra: volontariato e altre associazioni impegnate nel sociale, ricerca scientifica e università, ricerca sanitaria, attività sociali svolte dal Comune di residenza e associazioni sportive dilettantistiche.
Ilang taon na ang nakakaraan, ang contributor ay pwedeng magsabi ng particular destination kahit iyong iba pang quota sa iba mula sa kanilang tax, at ito ay tinatawag na cinque per mille. Ang pwedeng pagpilian ay volunteers, ibang asosasyon na nagsasagawa ng social assistance, scientific research at universities, health research, social activities na isinasagawa ng Comune at mga asosasyon ng mga manlalaro at artista.
Upang malaman ang listahan ng mga benefeciaries sa cinque per mille, mas nanaisin marhail ninyong ibigay ay maliit na bahagi ng inyong income sa mga asosasyon ng mga dayuhan o sa mga aktibong tumutulong sa sektor ng migrasyon…
Ang mga dokumento ay nagbabago depende sa sektor ng gawain. Para sa iba pang detalye at kaalaman, ang asosasyon ng mga volunteers at sports, maaaring makipag-ugnayan sa all’Agenzia delle Entrate (info su www.agenziaentrate.it), sa mga tanggapan ng ricerca scientifica e università al ministero dell’istruzione (www.miur.it), at ricerca sanitaria al ministero della Salute (www.salute.gov.it).

More Articles...