Balita - Ako Ay Filipino

17
Tue, Oct

Ang halaga at requirements ay katulad noong nakaraang taon, dahil ang cost of living sa bansa ay hindi tumaas. Maaaring mag-aplay ang mga Italians, Europeans at mga non-Europeans kahit na ang Inps ay patuloy na hinihingi ang carta di soggiorno.  

Salamat sa dekreto sa imigrasyon at asylum, na naging sanhi upang mabawasan ng kalahati ang panahon ng paghihintay sa proseso ng family reunification, mula 180 sa 90 araw. Gayunpaman, pinili ng gobyerno ang hindi ibalik ang ‘tacit-consent’.

More Articles...