Balita - Ako Ay Filipino

Roma – Ang usapin tungkol sa mga colf o household service workers at migrants in general ay nararapat bigyan ng halaga at itaguyod nang mabuti ang proseso ng integrasyon sa bansa, pahalagahan ang trabaho ng mga colf-badanti, pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho. Ang lahat ng ito’y maisasagawa lamang kung may kasunduan ayon kay Liliana Ocmin, Segretario confederale ng Cisl.

Paliwanag pa ni Ocmin, ang tema ng migrasyon tulad ng usaping pang-sosyal ay dapat pagtuunan ng pansin mula sa tanggapang lokal ng gobyerno, provincial at regional.  Ang integrasyon ng mga dayuhan ay hindi napag-uusapan, at walang kinalaman ang tagal ng paninirahan sa bansang Italya. Ang mahalaga ay kilalanin ang kanilang katauhan sa lipunan. Dahil dito, bago sana isipin ang muling pagpapasok sa bansa, mas makakabuting i-regularize ang narito na sa bansa upang maiwasan ang pagkakaroon ng irregular migrants. Dapat umano isulong ang bilateral system upang magkaroon ng proseso sa pag-aaral ng wikang italyano, ito ang unang hakbang upang makabuo ng isang “integrated society”.

“Ang karapatang magsamasama ang pamilya, diin ni Ocmin – access sa maayos na social life at proseso sa pagkilala ng kakayahan at marelocate sa labor market, ma-extend ang kasalukuyang permesso di soggiorno (permit to stay) na ang validity ay anim na buwan lamang sapagkat nawalan ng trabaho (attesa occupazione), access sa welfare services, karapatang makaboto, pantay na karapatan at pagpapatupad sa prinsipiyong “ius soli” para sa mga anak ng mga dayuhan na isinilang sa Italya, ito ang mga pangunahing elemento upang makamit ang tinatawag na integrasyon”.

Ang panawagan ni Ginoong Enrico Rossi, ang Presidente ng Toscana Region ay muling buksan ang proposal tungkol sa pagbibigay ng immediate citizenship sa mga batang ipinanganak sa Italya. “Whoever is born in Italy is an Italian”, ang pahayag ni Rossi.

Ayon pa sa kaniya, kung ang mga batang ito ay magiging italyano, malaking tulong ito sa paglutas ng mga suliraning may kinalaman sa karapatang magkaroon ng italian citizenship.

Dagdag pa ni Rossi, ang bilang ng mga batang ipinanganak sa Toscana bawat taon ay halos 33,000 at 8,000 sa mga ito ay anak ng mga dayuhan.

Ayon sa balita ni Stephen Ogongo ng Stranieri in Italia, hindi dapat kalimutan na ang mga dayuhan sa Toscana ay nagbabayad ng buwis mula sa pahayag ni Rossi. May 915 million euros ang buwis na kontribusyon ng dayuhan at may 315 million euros naman ang napupunta sa mga serbisyo.

Ipinangako ni Mr. Rossi na gagawin niya ang lahat upang pakinggan ng gobyerno ang kaniyang panawagan upang aprubahan ang batas na nabanggit.

Sa mga susunod na panahon, ang Coni ay magtatakda ng bilang ng mga manlalarong pwedeng pumasok sa bansa na ipamamahagi sa iba’t ibang sports federation.

Roma – Bubuksan ang pintuan ng bansang Italya para sa mga dayuhang manlalaro sa taong 2010/2011 na may bilang na 1,395 upang bigyan ng pagkakataong maging manlalaro sa bansa, kulang ng 26 na manlalaro kaysa noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ang kampeon sa sariling bansa, professional players o baguhan, football players na may billionaires contract o cyclist na may katamtamang kita.

Hanggang sa katapusan ng Hunyo, ang Italian National Olympic Committee ay nagtakda ng influx decree para sa mga manlalaro. Ang mga ito’y dadaan rin sa isang sistema tulad ng ibang mga dayuhang manggagawa subalit ang regulasyon ay may kaibahan sa entry procedure ng mga household service workers, care giver, workmen o mason workers.

Ang magsasagawa ng plano at programa ay ang Coni subalit ang opisyal na pahintulot ay magmumula sa isang decree o atas ng Minister of Culture and Heritage. Nasa pamamahala ng Coni ang pamamahagi ng quota entry sa iba’t ibang sports federation (athletics, football, cyclist, swimmer, etc.), na siyang mangangalaga sa “kaligtasan ng mga kabataang manlalaro”. Kinakailangan rin na maging maingat upang iwasan na punan ang ilang mga disiplina sa pagpapapasok sa maraming dayuhan na pipigil sa mga bagong henerasyon ng bansang Italya.   

Base sa inilaang quota, ang sports club ay maaaring magsumite ng mga aplikasyon sa kanilang pederasyon upang magparating ng mga dayuhang manlalaro sa bansa at maging miyembro ng mga Atleta. Tulad ng ibang dayuhan, sa kaniyang pagpasok sa bansa, maaari din siyang magkaroon ng permesso di soggiorno.


Upang magkaroon ng permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, kailangang makapasa sa italian language test. Ang mga pagbabago ay malalaman sa Disyembre.

Roma – Hindi na sapat ang limang taon na residensya o karampatang sweldo. Sa buwan ng Disyembre, ang sinumang nagnanais magkaroon ng permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) ay kailangang makapasa sa italian language test.    

Ito ay atas na nahayag sa batas ng kasiguruhan (Security Law) na ipinatupad noong nakaraang summer at ang Ministry of Interior at Edukasyon lamang ang nagbigay ng desisyon kung paano isasagawa ang pagsusulit na naging isang decree na inilathala sa Official Gazzette noong ika-11 ng Hunyo. Nakatakdang ipatupad ang nasabing atas sa darating na buwan ng Disyembre. Kaya’t ang sinumang nagnanais na magkaroon ng carta di soggiorno at may nakahandang dokumentasyon at nais iwasan ang nasabing “exam”, mag-aplay na sa lalong madaling panahon.  

Ang pagsusulit ay isasagawa sa Prefettura, sa Sportello Unico per l’Immigrazione. Ang test ay gagamitan ng computer o kaya naman ay written exam. Upang makapasa sa nasabing pagsusulit, kailangang makakuha ng 80 points out of 100.  

Ang hindi makakapasa sa test ay maaaring mag-try uli at ito’y maaaring maging mas madali sa oras na mapatunayan na siya’y may kaalaman sa wikang italyano na nasa “level A2” (Pansinin ang artikulo sa katabi nito). Ito ay european standard na nagpapakita ng kakayahang magsalita ng italyano, hindi ito magiging mahirap para sa mga dayuhan na naninirahan ng limang taon sa bansa.

Hindi lahat ay kailangang dumaan sa pagsusulit. Hindi kasali ang: mga anak na 14 years old; may malubhang problema sa pag-aaral ng lenguwahe, dahil sa edad; handicap o may kapansanan ayon sa patunay ng isang medical certificate; may sertipikasyon na nakapag-aral ng wikang italyano na level A2; nag-aral sa Italya ay may intermediate school o high school diploma o kaya’y kumukuha ng kurso sa unibersidad, doctorate o nagma-master, mga managers, propesor sa unibersidad, translator o interpreter at correspondent journalist ng mga payahagang pandayuhan na pumasok sa Italya sa pamamagitang ng “fuori quota”.

Ano ang kahulugan ng Level A2

Upang magkaroon ng carta di soggiorno kailangang may kaalaman sa wikang italyano “levello A2”. Ito ay batay sa pamantayan ng pagsusuri na ipaprubahan ng European Union:

Pakikinig. Ako ay may kakaayahang malaman ang mga ekspresyon at mga salita na karaniwang ginagamit (mga impormasyon tungkol sa aking sarili, sa aking pamilya, sa mga bilihin, sa kapaligiran at sa trabaho). Aking nauunawaan ang mga mensahe at maiigsing babala, simple at malinaw.

Pagbasa. May kakayahan akong bumasa ng maiigsi at simpleng teksto, kumalap ng mga impormasyon at kilalanin ang mga materials na ginagamit sa araw-araw tulad ng mga advertisement, programa, menù at oras. Naiintidihan ko ang simple at maigsing liham.

Pag-uusap. May kakayahan akong makipag-usap at harapin ang mga karaniwan at simpleng gawain sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng impormasyon tungkol sa payak na paksa. Ako ay may kakayahang sumali sa maiigsing talakayan kahit kung minsa’y hindi ko kayang makipag-usap ng tuloy-tuloy.

Pagsasalita. May kakayahan akong gumamit ng series of expression at phrases na naglalarawan ng mga simpleng salita tungkol sa aking pamilya at ibang tao, kondisyon ng buhay, educational background at tungkol sa aking trabaho.

Pagsusulat. May kakayahan akong magsulat ng mga simpleng notes at maiigsing mensahe kung kinakailangan. Nakakasulat ako ng sarili kong liham tulad ng pasasalamat sa iba.

 

Hatol tungkol sa parusa at krimen. I-download ang buong teksto

Roma – ika-12 ng Hulyo 2010 – Noong nakaraang Huwebes, isinumite na ang desisyon ng Constitutional Court ang tungkol sa parusa at ang illegal migration bilang krimen na ipinakilala ng security package.

Idineklara ng Korte na labag sa saligang batas ang pagpapalubha sa krimen (at ito’y tinanggal sa criminal code), na nagtatakda ng ikatlo sa parusa sa sinumang gagawa ng krimen habang naninirahan ng illegal sa Italya. Ayon sa sentensya ng Hukom na si Gaetano Silvestri, ito ay maituturing na diskriminasyon.

Sa tatlong magkakahiwalay na kautusang nilagdaan ni Judge Giuseppe Frigo, ang pagpasok at paninirahan ng illegal sa bansa ay isang krimen at magmumulta ng 5 hanggang 10 libong euro. Sa

I-download ang hatol ng Constitutional Court sa:

Aggravante di clandestinità

Reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato

Mga bansang pwedeng puntahan ng mga dayuhang nag-renew o may permesso di soggiorno. Bakasyon naman sa Italya para sa mga naghihintay ng regularization.

Roma – Sa pagpaplano ng summer vacation, hindi dapat bilangin ng mga dayuhan sa Italya ang araw ng vacation leave  at pera sa bulsa, dapat din bigyang halaga ang sitwasyon ng kanilang permesso di soggiorno. Tingnan natin kung paano ninyo aayusin ang bakasyon upang hindi kayo masorpresa.

Ang sinumang may balidong permesso di soggiorno ay maaaring makauwi sa sariling bansa at muling makabalik sa Italya, ang importante ay dala-dala ninyo ang permesso.

Maaaring magbakasyon sa lahat ng bansang kaanib ng Schengen countries at hindi na kailangang mag-aplay ng entry visa. Ang mga bansang maaaring puntahan ay ang mga sumusunod: Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Austria, Greece, Denmark, Finland, Sweden, Iceland, Norway, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Malta and Switzerland. Kung ang bansang nais puntahan ay hindi miyembro ng Schengen, dapat alamin kung sa kasunduan ng country of origin ay kailangan ang visa upang magbisita. 

Hindi maaaring dumaan sa Schengen countries ang mga nag-renew ng permesso di soggiorno na nagnanais magbakasyon sa sariling bansa. Dapat dala-dala ang passport, expired na permesso at renewal slip o ang tinatawag na ricevuta dell'ufficio postale  o cedolino, sapagkat ito’y tatatakan ng pulis.

Ang sinumang naghihintay ng unang permesso di soggiorno o permit to stay for work o family reunification ay pwedeng magbiyahe sa Schengen Area kung ang entry visa sa passport ay “Schengen uniforme” at valid sa panahon ng biyahe sapagkat kung hindi, maaari lamang magbiyahe sa kaniyang sariling bansa nang hindi dadaan sa Europa. Sa kasong tulad nito, ang cedolino at passport ay dapat magkasama at kailangang ipakita ang visa na ibinigay ng Italian consulate na kung saan ay naka-specify ang motibo ng paninirahan sa Italya.    

Ang mga colf at bandanti na naghihintay pa hanggang sa ngayon ng appointment sa regularization ay mananatili sa bansa at magbabakasyon na lamang dito sapagkat ang “ricevuta delle domanda” ay hindi valid document upang lumabas ng bansa. Maaari lamang makalabas matapos pumirma sa kontrata at makapag-aplay ng permesso di soggiorno. Kapag hawak na ang cedolino pwede nang maghanda ng inyong maleta at sa wakas ay makauwi sa sariling bansa upang makasama naman ang inyong mahal sa buhay kahit sa panahon ng bakasyon. (Liza Bueno Magsino)

Mula sa Public Administration, impormasyon at libreng tulong sa mga dayuhang nasa Italya at mga employers. Sa telepono (803.001 o 06828881) at sa website

Roma – Ang mga dayuhan ang pangunahing kliyente ng public administration, bureaucracy ang nagtulak sa mga dayuhan upang paulit-ulit na bumalik at magpalipat-lipat sa mga tanggapang pampubliko mula sa unang araw ng kanilang pagdating sa Italya upang mag-request ng permesso di soggiorno, magpalista sa serbisyong pangkalusugan, magconvert ng driver’s license at sa bawat hakbang na kailangang isagawa sa bansang ito.  

Mula sa isang aplikasyon at iba pang request, ang mga kahilingan ay patuloy na nadadagdagan tulad ng: “Ano ang sitwasyon ang aking request for regularization?”, “Paano mag-renew ng permesso di soggiorno”, “Kailan ako pwedeng mag-apply ng italian citizenship”, “Kanino ko ipapaalam na nagpalit ako ng trabaho?”. Upang sagutin ang mga katanungang ito, inilunsad ang Linea Amica Immigrazione, isang contact center ng Public Administration para sa mamamayang dayuhan sa Italya at mga italyano na may kaugnayan sa mga dayuhan tulad ng mga employers.

Sa iyong landline, maaari kang tumawag ng libre sa numerong 803.001, kung sa cellphone naman ay 06828881 na ang halaga ay katumbas ng isang urban call, o kaya’y kumpilahan ang isang form na makikita sa www.lineaamica.gov.it/contattaci. Ang serbisyo ay walang bayad, may apat na wika (Italian, english, french at spanish) mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na 9:00 am hanggang 6:00 pm. Sa ibang oras at week-end, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa answering machine at ikaw ay kanilang tatawagan.

Ang bawat operator ay may specific training tungkol sa tema ng migrasyon, siyempre may mga tanong at dagdag na tanong at ang mga kasagutan ay maaaring mas mabilis. Sapat na ang isang minute, halimbawa, upang malaman kung saan makakakuha ng codice fiscale, bakit ang isang pratica o application ay naka-hold ng isang taon, ang Linea Amica ay mapipilitang makipag-ugnayan sa mga tanggapang namamahala nito.

Ang serbsiyo ay may dalawang level: ang mga katanungan ay may agarang tugon, pagpapalalim sa problema at tatawagan ang kliyente sa loob ng dalawang araw. Wala itong bayad at sapat na ang isang tawag sa telepono. (Liza Bueno Magsino)  

More Articles...