Balita - Ako Ay Filipino

Pirmado na ang dekreto na nagtatalaga taun-taon ng mga quota o bilang para sa regular na pagpasok sa bansa ng mga mamamayang dayuhan bilang mga seasonal workers. 

More Articles...