Balita - Ako Ay Filipino

Upang maging mas mabilis ang proseso ng aplikasyon ng mga asylum seekers at ang mapamahalaan ang mga ito ng mas maayos ay inaprubahan ng gobyerno ang isang panukalang batas.

More Articles...