Balita - Ako Ay Filipino

22
Tue, Aug

Salamat sa dekreto sa imigrasyon at asylum, na naging sanhi upang mabawasan ng kalahati ang panahon ng paghihintay sa proseso ng family reunification, mula 180 sa 90 araw. Gayunpaman, pinili ng gobyerno ang hindi ibalik ang ‘tacit-consent’.

More Articles...