Gabay - Ako Ay Filipino

22
Fri, Sep

Marami sa mga tao ang nagkakaroon ng tinatawag na ulser sa tiyan na nagbibigay ng di kanais-nais na pakiramdam katulad ng matinding pagsakit ng tiyan o pangangasim ng sikmura. Ito ay ang tinatawag na peptic ulcer disease.

Alamin muna ang mahalagang tungkulin ng Utak ng buto o Bone marrow bilang isa sa mahalagang parte ng katawan at mga nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sakit na Limpoma o kalimitang tinatawag din na Hodgkin disease.

Ang Escherichia coli o E. Coli ay isang pangunahing sanhi ng sakit na dala ng pagkain. Ang impeksyon dito ay karaniwang nauuwi sa madugong diarrhea (pagkasira ng tiyan), at paminsan-minsan sa kidney failure (panghihina ng bato). Ang mga tao ay maaaring maimpeksyon ng E.coli sa iba’t-ibang paraan.

More Articles...