Gabay - Ako Ay Filipino

Ang influenza o trangkaso ay isang nakakahawang sakit. Ito ay isang pangkaraniwang impeksiyon mula sa virus na tinatawag na influenza. Narito ang mga dapat malaman ukol sa sakit na ito.

Taglagas na naman. Tuluyan nang namaalam ang summer at eto na naman ang tag-ulan. At di maiiwasang uso na naman ang mga ilang sakit tulad ng trangkaso o tinatawag na influenza o di kaya’y flu (kasama ng ubo, sipon at lagnat).

Ang depresyon ay isang kundisyon kung saan ang mga bata at teen ay nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, at hindi interesado sa pang-araw-araw na buhay. Ang depresyon ay maaari silang pigilan na gawin ang mga pang-araw-araw na aktibidad.   

Masakit ba o makati ang iyong lalamunan? Nahihirapan ka bang lumunok? Maaaring may sore throat ka. Ang sore throat o pamamaga ng lalamunan ay hindi isang sakit. Isa lamang itong senyales ng iba pang sakit na nagdudulot nito.

More Articles...