Gabay - Ako Ay Filipino

I-schedule ang bakasyon, pumili ng murang airline ticket at maghahanda ng mga pasalubong. Ang sinumang magbi-biyahe ngayong Summer ay maraming dapat asikasuhin. Ngunit higit sa lahat, ang mga imigrante ay kailangan munang alamin ang sitwasyon ng permit to stay. 

More Articles...