Gabay - Ako Ay Filipino

Ang Gestational Diabetes ay ang uri ng diabetes na mayroon ang mga buntis. Ang mga babaeng may gestational diabetes ay may normal na blood sugar kapag hindi buntis ngunit tumataas ang blood sugar towing nagbubuntis at kadalasan ay nawawala ang high blood sugar pagkatapos ng isang babae.

Spring o primavera na, isang masayang panahon kung saan nagsisipaglabasan na ang mga ibon, bubuyog at namumulaklak ang kapaligiran. Ngunit kasabay naman nito ang tinatawag na allergic rhinitis. 

More Articles...