Komunidad - Ako Ay Filipino

17
Tue, Jan

Nakausap at napigilan ng pulisya ang planong pagpapakamatay ng Pilipino.

Kahit sa simpleng paraan ay idinadaos at sinasalubong ng mga Pilipino ang bagong taon kasabay ng mga partikular na paghahanda batay sa mga ipinamanang paniniwala bago mag-alas dose ng gabi o medya noche at sa pagsapit ng Bagong Taon. Tanda mo pa ba ang mga ito?

Sa ika-apat na pagkakataon ay nagbabalik ang mga PBA Legends sa Italya. 

Binigyang pagpapahalaga ng PCG MIlan ang walang patid na suporta ng Filcom Milan at North Italy sa mga adhikain ng Konsulado.

Sa halip na pagsusulit ay magkakaroon ng pagtuturo tungkol sa kulturang Pilipino sa pakikipagtulungan ng National Commission on Culture and the Arts (NCCA) at ito ay gaganapin sa Sentro Rizal sa loob ng Konsulado.

Atty. Paul Francis Sombilla, 32 anyos, ang unang-unang abugadong Pilipino sa higit na 30 taong kasaysayang ng mga Pilipino sa Italya. “Walang mahirap sa taong nagsusumikap”. Narito ang kanyang pagsusumikap upang maabot ang pangarap. 

Pinangunahan ng Knights of Rizal Italy ang iba’t ibang pagdiriwang sa paggunita ng kabayanihan at pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Bukod sa ginanap na makasaysayang pagdiriwang sa Roma, ay nagkaroon din ng ilang inisyatiba ang grupo sa iba’t ibang bahagi ng Italya tulad ng Cagliari, Florence, Modena, Reggio Calabria. 

“Suriin, linangin at tularan natin ang mga katangian ni Rizal upang maging bayani tulad niya – matapat, makabansa at masugid na naglilingkod sa ating lipunan”.

Layunin ng inisyatiba ang ipakilala at ipaunawa ang kadakilaan at kabuluhan ng mga ginawa ni Rizal para sa ating bansa at ang epekto nito sa kasalukuyang panahon sa mga kabataang ipinanganak at lumalaking malayo sa Pilipinas.