Komunidad - Ako Ay Filipino

23
Thu, Feb

Sa halip na pagsusulit ay magkakaroon ng pagtuturo tungkol sa kulturang Pilipino sa pakikipagtulungan ng National Commission on Culture and the Arts (NCCA) at ito ay gaganapin sa Sentro Rizal sa loob ng Konsulado.

More Articles...