Komunidad - Ako Ay Filipino

Ikaw ba ay may edad mula 15 hanggang 29 anyos? Kasalukuyang hindi nag-aaral at hindi nakatala sa anumang formation course? Walang trabaho o may trabaho man ngunit hindi hihigit sa 8,000 euros ang iyong taunang kita? At nais mo ng higit na kaalaman o pormasyon sa trabaho o bagong karanasan sa larangan nito?

Ikaw ang hanap ng programang Garanzia Giovani o Youth Guarantee!

Nahati sa tatlong mahahalagang yugto ang ginanap na 2nd General Assembly ng ENFiD Italy: Pagbabalik-tanaw at paglalahad, paglulunsad sa dalawang susunod na proyekto at ang eleksyon ng mga bagong opisyal. Sinundan ito ng Arrivederci Monsi party.

More Articles...