Komunidad - Ako Ay Filipino

altAno po ang inyong pangalan at ano po ang inyong kasalukuyang trabaho sa Italya?

Ako si ELEGINO LUZVIMINDA PERALTA. Dumating sa Italya noong 1974. Ako, kasama ng aking mga kapatid at anak, ang kasalukuyang humahawak at nagpapatakbo ng PINOY FAST FOOD na matatagpuan sa Via Gaeta sa Roma.

Ano po ang nagtulak sa inyo upang buksan ang Pinoy Fast food?

Nakita ko ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mabilis ang takbo ng oras para sa ating nasa abroad. Para sa mga part-timers, nangangailangan sila ng mabilisang tugon o panakip gutom sa maghapon. Samantala sa ating mga kababayang naka live-in naman, ay ang kanilang pananabik sa pinoy food.  Isang fast food o mas kilala na parang ‘turo-turo’ sa atin at hindi isang tunay na restaurant dahil nais naming tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa mabilisang paraan at walang mahabang oras na nakalaan upang kumain o kahit na magluto ng kanilang kakainin.

Naging mahirap ba para sa inyo ang buksan ito?

Oo, kinailangan ng malaking puhunan di lamang sa pananalapi kunda pati sa tauhan at panahon at ito ay aking sinusubukang harapin sa araw araw. Tulad ng aking nabanggit, kinailangan ang lakas ng loob upang harapin ang hamong ito.

Ano sa palagay nyo ang naging sagot ng mga Pinoy sa pagbubukas na ito ng Pinoy fast food?

Nakita ko ang kanilang positibong pagtanggap sa serbisyong ito at inaasahan ang kanilang patuloy na pagbalik sa amin.

Nakalaan lamang ba para sa mga Pilipino ito?

Noong una ay aking inisip lamang ang mga Pilipino, ngunit nakita ko rin ang positibong pagtanggap ng mga Italians na nagtatrabaho malapit dito at binabalik balikan naman nila ang lutong Pilipino.

Ano ang maaring matagpuan dito?alt

Sa bawat araw ay may apat kaming menu na karaniwang pagkaing pang Ilokano, Bikolano, pati na rin sa mga Tagalog. Isang karagdagang kultura rin ito ng lutong Pilipino para sa atin gayun din sa mga dayuhang pumupunta dito.

Bukod sa mababang presyo at madaliang serbisyo, ano pa sa palagay nyo ang binabalikan dito ng ating mga kababayan?

Likas na mahilig sa musika ang mga Pilipino, kaya’t kami ay may Karaoke singing din. Isa ito sa humahatak ng mga kabataan upang balikan ang aming fast food.

May plano ba kayong palakihin ito o magbukas sa ibang lugar?

Sa ngayon ay nais muna naming pagbutihin pa ang aming mga serbisyo sa aming mga kliyente. Ngayong papalapit na ang summer, uumpisahan naming umisipi ng baging mga menu at bagong pakulo na magpapa presko sa ating mga kababayan.

 

 

Sa kabila sa maiinit na usapin sa Italya na patuloy na binibigyang pansin ng ating kasalukuyang konsehal sa Roma, atin namang silipin ang kanyang natatanging kakayahan bilang isang aktor.

altAno ang ‘Cantieri d’Italia’?

Ang Cantieri ditalia (http://www.cantieriditalia.com/) ay isang TV show na naglalayon na matulungan ang mga imigranteng naninirahan sa Italya na matutong magsalita ng italiano at maintindihan ang kaugalian at kultura ng Italya. Ito ay isang joint project ng RAI Educational at ng Ministero dell'Interno. Ito ay isang show na kahawig sa Sesame Street at camera caffe

Ano ang naging papel mo dito sa educational tv show na ito?

Sa project na ito , ako ay isa sa sampung actor na napili upang gumanap sa mga sketches na siya namang ginagamit sa pagpapaliwanag ng grammar lessons. Sa sampu ay apat na italyano at anim namang dayuhan mula sa Cina, Marocco, Nigeria, Ucrainia, Brazil at Philippines.  Ang aking role dito ay bilang si Angel Soriano, isang musikerong buhat sa Ecuador.

Kailan ito inumpisahan?

Ang production ay ginawa sa RAI Sxa Rubra noong summer 2010 at sinimulang ipalabas last January 2011 kasabay ng implementasyon ng italian language and culture test na kinakailangan na sa pagkuha ng Carta di Soggiorno.

Ano ang kakaibahan nito sa ibang ginanap mo?

Bilang aktor, ito ang pinakamalaki at importanteng trabaho na ginawa ko dahil may kinalaman ito sa aking pagiging representative of migrant community sa local government. Nasa university pa lamang ako ay hilig ko na ang recitazione. Noong nagpunta ako sa Italya ay sumama agad ako sa noon ay aktibong Malayan Theatre Group.

Nagkaroon ka ba ng iba pang mga pelikula bukod dito? alt

Nagsimula akong magtrabaho sa italian tv series like Don Matteo, Carabinieri, Distretto di Polizia. Nakasama din ako sa italian films like “Il ritorno de Monnezza”, “Scusa se ti voglio sposare” at “La neve e la cenere”. Nag trabaho din ako bilang dialogue coach sa Walt Disney Production film na "The Aquatic Adventures" ni Bill Murray  ang auditions and film contracts ko ay under the management of Malcolm X Casting ni Km Bikila.

Bukod sa pagiging konsehal at isang aktor, ano pa ang natatago mong talent?

At age of ten ay kasama na ako sa banda playing clarinet so between music and recitation ay mahirap na sigurong mawala ito sa akin.

Maaari mo bang ipakilala ang inyong sarili.
Ako si Joanna Ciccarelli, 25 taong gulang. Ipinanganak sa Italya. Ang aking ina ay isang Pilipina at ang aking ama ay isang Italyano. Ako po ang kasalukuyang OIC ng Partronato Informa Famiglia, na matatgpuan sa Viale Medaglie d’oro n. 50, na laging handang mag-bigay ng mahahalagang impormasyon ukol sa mga dokumentasyon sa lahat, maging Pilipino, Italyano o ibang lahi man.

Ano ang pakiramdam ng isang italo-filippina?
Kung ang pag-uusapan ay ukol sa pakikitungo sa kapwa, siguradong isang advantage ito dahil sa isang kapasidad na makakatulong sa kominikasyon kung ‘language’ ang pag-uusapan. Bilang isang Italian, lahat ng karapatan bilang italyana ay aking natatanggap. Bilang Filipina naman ay masakit makita ang discrimination, kahit pa dito sa Italya, ay nabibilang sa daliri ang mga kasong ganito.


Mas Pilipina o mas Italiana ang pagkiramdam mo?
Mahirap para sa akin ang katanungang ito. Mas Italyana ang pakiramdam ko, dahil na rin siguro sa aking anyo. Ngunit dahil sa kinagisnan ko ang dalawang magkaibang kultura ang nagpalaki sa akin, taas noo ko’ng pinagmamalaki na ako ay Filipino at Italiano.


Alin sa dalawang linguahe ang nahirapan ka’ng pag-aralan? Bakit?
Salamat sa aking mga magulang na ako ay minulat pagkabata sa dalawang linguahe. Hindi naging mahirap para sa akin ang pag-aralan ang dalawang ito.


Kailan ka nag simulang magbigay ng napaka importanteng serbisyong ito?
Pag katapos ng aking pag-aaral noong 2005, ako ay nag desisyon na harapin ang serbisyong ito, di lamang para tulungan ang aking ina sa isang opisina sa Milan kundi pati na rin ang matulungan ang aking mga kababayan na nahihirapan sa pagsasa ayos ng kanilang dokumento dahil sa wikang Italyano. Ito, lalong higit sa lahat, ang nagtulak sa akin upang ipagpatuloy at palawakin pa ang kaalaman sa sektor na ito.


Bakit mo pinili ang sektor na ito?
Hindi isang madaling trabaho ito dahil bukod sa malaki ang responsabilidad ay dumarating ang pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagod sa patuloy na pagpapalit ng batas. Napaka interesting din naman, dahil hindi ko namamalayan na sa aking pagta-trabaho ay marami ang aking natutulungan. Naituturo ko sa kanila ang kanilang mga karapatan at halaga bilang mamamayan gayun din ang kanilang obligsayon. Dahil dito, ay mahal ko ang trabahong ito.

Ano ang pangalan ng Patronato?
INFORMAFAMIGLIA ang pangalan ng Patronato at ang’ ASSOCIAZIONE FEDERCASALINGHE naman ang sponsor nito.


Sinu sino ang maaaring lumapit sa inyong serbisyo?
Kahit sino, maging Italyano man, Pilipino at maging ibang lahi pa.


Anu ano ang mga serbisyo?
Maaaring ito ay may kinalaman sa INPS o INAIL o INPDAP; sa pag-aapply ng pensyon, maternity, unemployment, petition, etc..
Maaari rin naming may kinalaman sa renewal ng permit to stay o updates sa carta di soggiorno.


Para sa iyo, sa anong proseso mas nahihirapan ang mga Pilipino?
Nahihirapan ang karamihan ng mga Filipino na maunawaan ang bureaucracy ng bansa, pati na rin sa italian language.


Sa anong paraan mareresolba ang mga ito?
Malaki ang magiging tulong ng mga mediators, dahil tulad ng mga naging isyu, ang kahinaang ito ng mga dayuhan ang ginagamit ng mga napagsamantala upang bihagin ang mga ito at masingil sa malaking halaga.


Ano ang karaniwang hinihingi ng mga Pilipino?
Ang Filipino Community ay isang matahimik at karaniwang maayos na community. Kaya’t malaki ang kanilang takot kung hindi maayos ang takbo ng kanilang mga dokumento tulad ng permesso di soggiorno. Bukod dito, ay nais din nilang papuntahin dito ang kanilang mga mahal sa buhay, kaya’t madalas ding silang humihingi ng impormasyon at tulong para sa petition.


Nahihirapan ba sila sa italian language?
Ang mga kabataan ay madaling natututunan ang italian language ngunit ang mga may eded nà ay tila nahihirapan na upang matutunan ito. Sa napakaraming pagkakaton ay kinakailangan na kilala at alam ang Italian language dahil ito ang pangunahing linguehe dito sa Italya.
Hindi naman problema para sa kanila ang English language.


Isa bang tulong o pabigat ang italian language test?
Ang TEST ay humihingi ng kaalaman sa italian language sa mababang libelo lamang. Available ang evening class para sa mga nais mag-aral nito at may mga kursong available pag day off lamang tulad ng Huwebes at Linggo upang masundan ang availability ng mga Pilipino. Tiyak na malaki ang magiging pakinabang nito para sa Community.


Kailangan ba ang membership fee sa inyo?
May mga serbisyong bayad nà ng mga sponsors ng labor union kung kaya’t hindi nà kailangan pa ng membership fee, ngunit may mga serbisyo din naming nangangailangan ng membership. Nagbibigay din naman kami ng mga serbisyo ng CAF na ang kabayaran ay naaayon sa lahat ng mga CAF sa bansa.

Ano ang maiiwan mong mensahe para sa ating mga kababayan?

Para pos a inyong mga katanungan, para sa mas detalyeng impormasyon, ako kasama ang buong staff ng Patronato Informafamiglia, na sila Preziosa Fruto, Grace Escanilla, Arman Noma, kami po ay laging handa sa lahat ng inyong mga pangangailangan.
Clicking and searching, too my surprise I found a FB profile page of The Pinoy Photographers Club in Rome (PPCR)

It was too interesting; after so many years here in Italy, a club of photographers is finally founded to help our kababayans learn more about their hobby especially our young ones.

The Club is OPEN FOR ALL FILIPINO aspiring enthusiast, budding amateur and humble professional photographers, who are living here in Italy. Membership is absolutely FREE!

This is the avenue where you can:
LEARN-GROW-INTERACT-ENJOY and BELONG
The Club's objectives are:
1. To help those who are starting to explore the exciting world of photography by organizing learning means like photography workshops and photo shoots; so that members can learn the basics, as well as, the advance techniques of photography shared by fellow members or by invited professional photographers.
2. To promote a friendly, non-competitive environment where amateurs can grow and humble professionals to learn more.
3. To develop each member's talent, encourage creativity and fuel their passion for photography.
4. To provide a venue to 'breathe' and 'break free' from the usual routine schedules of work through photography

So JOIN NOW & INVITE your friends to BE ONE OF THEM! Be part of their PHOTO walk and learn having fun with them!

 

 

altAno ang iyong pangalan at ilang taon ka na?

Ako si Victorr Torrefiel Vicente at halos 30 yrs old na. Kasalukuyang naninirahan sa Roma at ipinanganak sa Navotas Manila.

Kailan, paano at bakit ka nagpunta ng Italya?

Ako ay dumating sa Italya noong 1989 kasama ang aking ina upang makapiling ang aking ama na nauna ng nagpunta dito sa Italya upang magtrabaho.

Naging mahirap ba para sa iyo ang unang taon ng pag-aaral?

Hindi naging mahirap para sa akin ang unang taon ko dito sa Italya dahil ako ay nag enroll sa isang Filipino school na pinangangalagaan noon ng Phil. Embassy. English at tagalong ang pangunahing languages ngunit itinuturo rin ang Italian sa mga bagong dating na kabataan. Natatandaan ko na iilan lamang ang mga kabataang nakakarating ng Italya dahil sa mahirap na burokratikong proseso nito noon pa man…

Ano ang pinagkaka-abalahan mo ngayon?

Ako ay kasalukuyang director at executive producer ng Seven Stars Pictures mula 2008.

Bakit mo napili ang sektor na ito?

Lingid po sa kaalaman ng marami, ako po ay isa ring aktor mula pa noong 1990 sa mga pelikulang FELIPE HA GLI OCCHI AZZURRI I & II, CHIAMAMI NANAY at BELLISSIMO. Noong 1998, ako po nag-umpisang makasama sa pagdi-direct sa mga sound track ng mga famous italian singers, at naging isang ganap na direktor ng iba’t ibang italian film tulad ng COLPEVOLE ni ENZO DE CAROLIS, ALMENO SPERIAMO CHE SIA DOMENICA ni VINCENZO CORVINO, IL MONITO DELL'APPESO ni GIUSEPPE ANDREOZZI at ng mga sound track ng POTENTE & MAESTOSA ni MALAISA. Ang magandang pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana ang nagdala sa akin sa sektor na ito na akin pong pinangangalagaan.

May mga experience ka ba sa sektor na ito na hindi mo malilimutan?

Marami po, ngunit hindi ko malilimutan ang aking unang pelikula noong 1990. Ginawa ko ito noong ako ay hindi pa marunong mag-italiano kaya’t kinakabisado ko po lahat ng aking linya ng hindi ko naiintindihan. Sa mga nakapanood ng film, naging napaka halaga ng awit ni Yoyoy Villame na kilalang kilala ng mga Pilipino at nakilala din ako sa awiting ito…

Nai-papakita mo ba ang kulturang Pilipino sa trabahong ito?

Ako po ay Pilipinong Pilipino, marunong akong mag-tagalog, nag-sisimba ako at kahalubilo ng mga Pilipino tuwing araw ng linggo. Ako ay pinalaki ng aking mga magulang bilang isang tunay na Pilipino, ngunit sa trabahong ito na lahat ay mga italyano, napapakita ko ang pagiging Pilipino dahil sa aking anyo na taas noo kong ipinag mamalaki ito.

Naging mahirap ba para sa iyo ang mundong ito?

Sa totoo lang, hindi ko kahit kailan man naramdaman ang pagiging dayuhan sa sektor na ito. At bilang  payo sa ating mga kabataan, ipakita lang natin ang ating kakayahan sa pag-aaral, pagbutihin ito dahil susi ito sa katuparan ng ating mga pangarap.

Napaka busy mo sa trabahong ito, may free time ka ba?

Unfortunately, sa trabahong ito ang free or vacant time ay mahirap masabi. Dahil biglaang dumarating ng sabay sabay ang mga projects at normal lang naman na samantalahin ang mga ito. Pagkatapos ay maaaring panahon naman ng pahinga…

Girlfriend? Pinay o Puti?

No comment po!!

Isang Japanese Restaurant na pag-aari ng mga Filipino. Matatagpuan sa Via Montevideo 2A sa Turin Italy.

Janette Lacuin-Recio, 38 yrs old at ang kanyang asawa na si Arnel Recio, 42 yrs old, isang video-tv techinician for samsung repair service center sa Turin at sa kasalukuyan ay nangangalaga ng Administrative work ng OISHI. Partners nila si Reynaldo Burgos, 45 yrs old at nagtrabaho sa Japan ng 14 yrs bilang isang chef sa KISHO restaurant at ang kanyang maybahay na si Myra Talain.


BILANG OWNER NG OISHI-SUSHI RESTAURANT, BAKIT ISA PONG JAPANESE RESTAURANT ANG NAISIPAN NINYONG BUKSAN AT HINDI ISANG FILIPINO RESTAURANT?
Japanese take -away kasi nagkataon na ang kasosyo namin ng asawa ko ay may malaking experience sa ganitong uri ng trabaho, ang pagsusushi. Dito sa Italia, nakita ko na tanggap ng mga tao ang ganitong tipo na kainan. Ang pinoy food kasi halos nailuluto na ito sa mga bahay-bahay at para sa mga Italiano heavy ang ating cuisine. Kaya hindi ko naisip na magtayo ng pinoy restau.

NAGING MAHIRAP PO BA PARA SA INYO ANG PAGBUBUKAS NITO? MULA SA PAG-AAYOS NG NAPAKARAMING DOKUMENTASYON HANGGANG SA FINANCIAL NEEDS NG RESTAURANT?
Naging mahirap din kasi napaka mabubusisi ng mga offices at authorities sa pagkuha ng license to open an activity here lalo na't estranghero kami. Ang financial issue naman ay nagawan ng paraan since partnership ito. Isinama naming ng husband ko an gaming savings at nagloane din kami sa bangko.

ANO PO ANG NAGBIBIGAY LAKAS LOOB SA INYONG PAKIKIPAG SAPALARANG ITO?
Ang oppurtunity…. Minsan lang kumatok ito kaya i took the risk kahit noong una may alinlangan ang asawa ko. Pero dahil buo ang loob ko at desidido na magnegosyo. Ang mga ito ang nagtulak sa amin na paniwalaan ang pakikipag sapalarang ito.

ANO NAMAN ANG NAGPAPAHINA NG INYONG LOOB SA PANAHONG NG KRISIS? PAANO NYO ITO HINAHARAP?
Bukang bibig ng mga tao ang "krisis" may nakakaramdam at pinaguusapan, pero ako ayaw kong isipin ang krisis. Kasi ang pagkain ay isang basic needs. Para sa akin, naniniwala ako na may mga nagugutom, may mga gustong umusyoso, may mga mahilig sa light at healthy food, fresh/raw, may mga gustong maging "in" using chopstick. May market kami na matatawag, kasi po ay nasa university zone kami, kaya di kami dapat mapanghinaan ng loob.

HADLANG BA PARA SA INYO ANG PAGIGING ESTRANGHERO SA BANSANG ITALYA UPANG MAGING MATAGUMPAY SA ISANG BUSINESS? ANG ITALIAN LANGUAGE, HADLANG DIN PO BA ITO?
Basically Oo. Pero sa aking paniniwala kung ang isang tao ay tapat sa kanyang trabaho, gusto ang ginagawa niya, ay malayo ang mararating. Sa Italian language, para sa amin ng husband ko, hindi mahirap kasi nakatapos kami ng scuola media dito noong 2007.

PAANO PO SINALUBONG NG ITALIAN COMMUNITY ANG INYONG RESTAURANT? NG ATING MGA KABABAYAN'?                                   Ang pagtanggap ng Italian community, maayos din naman kasi noong nagbukas kami ng Aug 2010 bakasyon pa nila, pero dahil bago ang tindahan, pinasok na nila, tinitingnan at tuloy na sinusubukan na ang aming produkto. Ang mga pinoy naman, malaki ang suporta sa amin; marami rin kaming kakilala, pati mga relatives ng asawa ko ay pinagyayayaya ko talaga at pinagmamalaki ang aming sushi-sashimi store.

BILANG ISANG JAPANESE RESTAURANT, NAII PROMOTE NYO DIN PO BA ANG ATING KULTURANG PINOY? SA ANONG PARAAN PO?
Kulturang pinoy.....siguro ang pagigiging pinoy ko.(my being) Ako'y Pilipino na ang tinda ay Japanese food para sa mga tao ng Italia.

MAY MAIIWAN PO BA KAYONG MENSAHE SA MGA READERS NG AKO AY PILIPINO?
Sa mga readers po ng newspaper na ito.... Sa ating mga pangarap tayo mag simula, lakas ng loob na subukan ang ating gustong ikakaangat sa buhay at ipagmalaki natin ang pinoy ay magaling na lahi....salamat po.


Sa isang interview ng Stranieri in Italia kay Hon. Romulo Salvador, ang konsehal na Pililipino para sa Asya sa Comune di Roma (Consigliere Aggiunto), ay kanyang ipinaliwanag at sinalaysay bilang isang ‘year ender report’ ang kanyang mga naging mga proyekto at mga simulain sa loob ng konseho gayun din  sa mga maiinit na issue sa loob ng ating community.

Bilang Konsehal ng Asya, maaari nyo po bang ihalad ang mga naging projects nyo ngayong taong ito?
Sa taong 2010 hanggang Hunyo, ako ay namumuno bilang presidente ng grupo (Gruppo Consigliare Aggiunto) at halos nadoble ang aking trabaho sa comune dahil bukod sa commission hearings at city council ay napadagdag pa ang party head meetings kung saan pinag uusapan ang parteng politikal ng mga bawat hakbang ng pamunuang lokal. Isang  malaking proyekto ang aking aktibong hinarap; ang Phil. Independence day preparation at ang proyektong Roma Multiculturale na ginanap noong nob.4 hangang dec. 12. Sa ikalawang taon ng promosyon ng multicultural concept ay napagkaisahan namin na i focus ang halos 30 inisyatiba kung saan naging pangunahing karakter ng proyekto ang mga kabataan.
Sa parte ng Asya ay naglunsad kami ng mga sumusunod na gawain:
- film presentation DUKOT
- song writing competition
- convention on social sensitivity among sec. generation
- christmas concert- Karilagan singers
Bukod sa 2 malaking proyekto ay sumuporta  rin ako sa maraming aktibidad ng ating community at maging ng mga ibang community ng Asya.

Ano ang naging sagot ng Filipino Community sa mga proyektong ito? Naging mainit ba ang kanilang partisipasyon?
Sa pagdiriwang ng last Independence day ay umabot sa higit sa 5,000 ang lumahok sa kasiyahan. Masasabing ito ay isang joint community effort at nakatulong din sa pagpapakita ng ating kultura sa mga Italyano. Ang lahat ng mga aktibidad na aking sinimulan o tinulungan ay may positibong reaksyon at partisipasyon ng ating mga kababayan. Maging konbensyon o seminar o mga pagtitipong pang kultura ang ating isinagawa ay makikitang mainit din ang pagtanggap sa atin ng mga italyanong lumahok sa mga ito.

Alam natin na naging napakaliit ng inyong 'budget' sa Comune di Roma, na hinahati hati sa iba't ibang proyekto. Paano nyo hinarap ang mga proyektong para sa Asya?
Alam nating lahat na may kaunting indikasyon sa pagtitipid ang huling bilansyo na naaprubahan ng halos ay anim na buwang huli sa takdang deadline. Tayo ay may kasabihang kapag maliit ang kumot ay matutong mamaluktot. Inapply ko ang kasabihan at nakaraos ang taon na hindi naman tayo nagpahuli sa kahalagahan, kagandahan at kwualidad ng mga gawaing aming inilahad at isinakatuparan.

Anu ano po ang mga proyekto nyo sa pagpasok ng 2011 para sa mga Pilipino?
Sa huling taon ng aming panunungkulan ay susubukan nating makuha ang higit pang partesipasyon ng ibang mga komunidad ng continente sa pamamagitan ng pakikipag ugnayan sa mga ambasyada. Imumungkahi din naming apat na sa loob ng huling taong panunungkulan ay mag bigay ang Roma Capitale ng titolong Honorary citizen sa bawat continente.
Sa ating mga gawain pang komunidad ay tuloy pa rin ang aking pagtulong at suporta sa mga gawaing hawig sa aming mga patakaran tungo sa promusyon ng integrasyon ng mga immigratong naninirahan dito sa siyudad.

Nagkaroon ba ng mga pagbabago sa inyong sitwasyon bilang mga konsehal na estranghero sa Comune di Roma? sa mga Munisipyo?
Isang malaking pagbabago at trabaho na din para sa aming apat ang decreto legge ROMA CAPITALE kung saan mismo ang ating Mayor ang nag utos sa amin na makialam sa pag babago ng pamunuan magmula sa strukutra hanggang sa pasususog sa bagon by laws at normatiba ng  baong pamunuan.

Mainit na isyu pa rin ang Circular 29 o pagtatanggal ng middle name sa mga italian documents ng mga Pilipino, ano po ang inyong masasabi dito?
Ang circolare ministeriale no. 29 kahit ito ay isang batas na buhat sa minitero na may kompetensya sa imigrasyon, ay isang BATAS din ito na dapat sundin. Maring isipin na may maling simula dahil hindi napaalam sa comunity subalit ito ay may higit na importanteng  layunin na mapag isa ang sistema na naging magulo buhat pa noon unang paggamit ng bagong pasaporte batay sa PASSPORT BILL ng 1996. Ang kaguluhan ay naging talamak noong 2004 dahil sa kawalan ng koordinasyon ng mga may katungkulang dala ng gobyerno.  Sa pamamagitan ng cirkular 29 ay magkakaroon na ang gobyerno ng Italya ng pamamaraan ng pagkilala sa mga Pilipinong naninirahan dito na kaugnay at bumabatay din sa sistema ng mga bansa ng EU at tugma rin sa napapanahogn technological o computerized passport identification system na umiiral na sa buong mundo.

Ano po ang inyong maiiwang mensahe sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi mataggap ang Circular 29?
Ako mandin po noong unang malaman ko ang sirkular 29 ay nag apoy sa galit dahil nagawa ko nang idag dag ang middle name ko at ng aking pamilya ngayon ay tatanggalin naman ito ayon sa bagong batas.  Subalit ng makita ko ang kahalagahan nito sa ating matagal na pamumuhay dito sa Italya  ay nasabi kong kailangang makipag tulungan tayo upang maisagawa ang isang sistema na magtutuwid ng isang bagay na maling umiiral sa ating mga dokumento dito. Hinihiling ko sa ating mga kababayan na huwag maalarma ng sobra, sabihin sa akin at sa mga filcom leaders ang mga karanasang may kinalaman sa aplikasyon ng batas at makilahok sa mga meeting for updates hinggil dito. Kami pong mga cosiglieri aggiunti at mga kababayan natin na may kinalaman sa pamunuang lokal ay walang tigil ang pagtutok at pakikialam sa prosesong ito at gagawa po kami ng isang malawakang general assembly tungkol sa nasabing sirkular 29 sa unang mga araw ng Enero 2011.

Ngayong pasko, ano po ang inyong aginaldo sa Pinoy Community?
Ang tanging maiaalay ko ngayon pasko sa ating mga kababayan at maging sa mga dayuhang naninirahan dito sa Roma, ay ang isang walang sawang paglilingkod, pakikilahok at kontrolo narin sa mga gawain ng konseho, sa mga indikasyon politikal ng hunta lalo na at may kinalaman sa imigrasyon at integrasyon, at bukod sa lahat ang aking presensya sa komunidad, kapistahan man o mga pangyayaring hindi inaasahan subalit nakapagbibigkis sa ating pagkakaisa.bumabati narin ako sa lahat ng sumusubaybay sa website na ito ng isang maligayang pasko at masaganang bagong taon sa lahat!
 

 

More Articles...