Komunidad - Ako Ay Filipino

19
Tue, Sep

Sa halip na pagsusulit ay magkakaroon ng pagtuturo tungkol sa kulturang Pilipino sa pakikipagtulungan ng National Commission on Culture and the Arts (NCCA) at ito ay gaganapin sa Sentro Rizal sa loob ng Konsulado.

More Articles...