Komunidad - Ako Ay Filipino

Dalawampu’t walong taon ng naninirahan sa Milan, at ngayon ay aktibo sa ilang asosasyon sa Inzago Milan, na tumutulong sa Filipino community doon. Isang pasyon, bilang boluntaryo na nagsimula noong 2009 matapos ang partesipasyon sa formation course ng Mapid, na inorganisa ng Ismu foundation. 

More Articles...