Komunidad - Ako Ay Filipino

Sa halip na pagsusulit ay magkakaroon ng pagtuturo tungkol sa kulturang Pilipino sa pakikipagtulungan ng National Commission on Culture and the Arts (NCCA) at ito ay gaganapin sa Sentro Rizal sa loob ng Konsulado.

Dalawampu’t walong taon ng naninirahan sa Milan, at ngayon ay aktibo sa ilang asosasyon sa Inzago Milan, na tumutulong sa Filipino community doon. Isang pasyon, bilang boluntaryo na nagsimula noong 2009 matapos ang partesipasyon sa formation course ng Mapid, na inorganisa ng Ismu foundation. 

More Articles...