Komunidad - Ako Ay Filipino

Dalawampu’t walong taon ng naninirahan sa Milan, at ngayon ay aktibo sa ilang asosasyon sa Inzago Milan, na tumutulong sa Filipino community doon. Isang pasyon, bilang boluntaryo na nagsimula noong 2009 matapos ang partesipasyon sa formation course ng Mapid, na inorganisa ng Ismu foundation. 

Sa isang OFW, ano ba ang pinakamahahalagang hangarin nito sa buhay? Di ba ang muling makabalik na sa Pilipinas, makapiling ang naiwang pamilya at makapagsimula pa rin ng panibagong buhay sa bansang sinilangan? Ito rin ang hangarin ni Mercedita Centeno-De Jesus.

"Karapatan, Benepisyo at Tungkulin (KBT 101)", ito ang tema ng ginanap na forum na layuning magbigay ng updates ukol sa mga bagong batas at regulasyon hinggil sa mga karapatan, benepisyo at tungkulin ng mga Pilipinong naninirahan sa North Italy.

More Articles...