Komunidad - Ako Ay Filipino

"Karapatan, Benepisyo at Tungkulin (KBT 101)", ito ang tema ng ginanap na forum na layuning magbigay ng updates ukol sa mga bagong batas at regulasyon hinggil sa mga karapatan, benepisyo at tungkulin ng mga Pilipinong naninirahan sa North Italy.

Sa isang OFW, ano ba ang pinakamahahalagang hangarin nito sa buhay? Di ba ang muling makabalik na sa Pilipinas, makapiling ang naiwang pamilya at makapagsimula pa rin ng panibagong buhay sa bansang sinilangan? Ito rin ang hangarin ni Mercedita Centeno-De Jesus.

More Articles...