Komunidad - Ako Ay Filipino

Para kay Melbourne Aquino, tulad kina Migz Salazar, Joe Datuin, Kate Molina at Jun Guico Cruz, ang Biennale ay di kumpetisyon. Kongkretisasyon at ekspresyon ito ng pagmamahal sa bayan, arte at sining.

More Articles...