Komunidad - Ako Ay Filipino

18
Fri, Aug

Kahit sa simpleng paraan ay idinadaos at sinasalubong ng mga Pilipino ang bagong taon kasabay ng mga partikular na paghahanda batay sa mga ipinamanang paniniwala bago mag-alas dose ng gabi o medya noche at sa pagsapit ng Bagong Taon. Tanda mo pa ba ang mga ito?

A Dream Come True na ang pangarap nina Jemarie at Claidel na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa matapos opisyal na kilalanin ang pagsasama ng dalawa. 

More Articles...