Komunidad - Ako Ay Filipino

17
Tue, Oct

Kahit sa simpleng paraan ay idinadaos at sinasalubong ng mga Pilipino ang bagong taon kasabay ng mga partikular na paghahanda batay sa mga ipinamanang paniniwala bago mag-alas dose ng gabi o medya noche at sa pagsapit ng Bagong Taon. Tanda mo pa ba ang mga ito?

More Articles...