Komunidad - Ako Ay Filipino

Bumaba sa taong 2015 ang bilang ng mga regular na Pilipino sa Italya. Bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong pumasok sa bansa sa parehong taon. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga Pinoy na nais maging ganap na Italyano. Narito ang report ng Ministry of Labor and Social Affairs.

More Articles...