Komunidad - Ako Ay Filipino

Kahit sa simpleng paraan ay idinadaos at sinasalubong ng mga Pilipino ang bagong taon kasabay ng mga partikular na paghahanda batay sa mga ipinamanang paniniwala bago mag-alas dose ng gabi o medya noche at sa pagsapit ng Bagong Taon. Tanda mo pa ba ang mga ito?

A Dream Come True na ang pangarap nina Jemarie at Claidel na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa matapos opisyal na kilalanin ang pagsasama ng dalawa. 

More Articles...