Komunidad - Ako Ay Filipino

29
Sat, Apr

Nagtapos ang 20 mag-aaral sa Information Technology Training Program. Dinaluhan naman ng halos 100 katao ang Financial Management and Enterprise Development Training (EDT).

Pinangunahan ng Knights of Rizal Italy ang iba’t ibang pagdiriwang sa paggunita ng kabayanihan at pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Bukod sa ginanap na makasaysayang pagdiriwang sa Roma, ay nagkaroon din ng ilang inisyatiba ang grupo sa iba’t ibang bahagi ng Italya tulad ng Cagliari, Florence, Modena, Reggio Calabria. 

Layunin ng inisyatiba ang ipakilala at ipaunawa ang kadakilaan at kabuluhan ng mga ginawa ni Rizal para sa ating bansa at ang epekto nito sa kasalukuyang panahon sa mga kabataang ipinanganak at lumalaking malayo sa Pilipinas.

More Articles...