Komunidad - Ako Ay Filipino

Pagsayaw at pagwagayway ng Sto Niño kasabay ng mga puting rosas sa pagdiriwang ng taunang pista ng Sto Niño sa Milan.

More Articles...