Komunidad - Ako Ay Filipino

Turin, Agosto 4, 2015 - Matagumpay na naidaos ang unang Leadership Training and Seminar Workshop ng OFW WATCH Italy na ginanap sa Turin, Italya nitong ika-25 at 26 ng Hulyo. Naging panauhing tagapagsalita nito sa unang araw si Bb. Monique Wilson, ang kilalang aktres ng pelikula at teatro at sa kasalukuyan ay miyembro ng Gabriela at isa sa mga Global Directors ng One Billion Rising, ang internasyunal na samahan na ang adhikain ay ang mahinto na ang karahasan sa mga bata at kababaihan at mapalakas ang hanay nito.       

Ang programa ay dinaluhan ng mahigit sa isan daang lider at miyembro ng iba’t ibang organisasyon ng mga Pilipino sa Italya. Ang buong paghahanda ay pinagtulungan ng OFW Watch Italy sa pamumuno ni Rhoderick Ople at ng ACFIL o Associazione Culturale de Filippine ng Turin, ang labing-siyam na taong organisasyon ng mga Pilipino na itinatag ni Minda Teves.       

Sa unang araw ng seminar, tinalakay ni Bb. Monique Wilson ang kanyang pagkamulat sa tunay na kalagayan ng lipunan,  mula sa teatro, pag-aaral sa Unibersidad ng Pilipinas, pagganap sa Miss Saigon at pananatili bilang theatrical actress at may sariling aralang-pang teatro, ang New Voice Company, sa London. Mula doon ay naging miyembro siya ng Gabriela, isang progresibong samahan ng kababaihan sa Pilipinas. Naging aktibo siya sa pagsusulong sa mga karapatan ng mga kababaihan at sa ngayon ay naging Global Director ng One Billion Rising, isang internasyunal na organisasyon na may 217 miyembrong bansa, na nakatuon sa paglaban sa panggagahasa, karahasan at pang-aapi sa mga babae at mga bata at pati na rin ang economic violence kung saan ang mga kababaihan ay napipilitang mangibang-bayan para maitaguyod ang pamilya at maiahon sa hirap. Ang pinaka-motto ng samahang ito ay Strike, Dance and Rise, kung saan ipinapakita na ang sayaw ay isa sa mabisang paraan ng ekpresyon ng pagtutol at pagbangon at ang paglaya ng puso, katawan at kaisipan sa status quo

More Articles...