Komunidad - Ako Ay Filipino

20
Wed, Sep

Sa pangunguna ng Confederation of Filipino Communities in Tuscany o CONFED ay isinagawa ang 8th year OFW Month Celebration and Christmas Party at nagbigay ng parangal sa iba't ibang asosasyon at indibidwal na nakapagbigay ng mga pangunahing kontribusyon sa iba’t ibang larangan tulad ng isports, agham, musika, sining, at mga gawaing pang social service.

Pinangunahan ng Knights of Rizal Italy ang iba’t ibang pagdiriwang sa paggunita ng kabayanihan at pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Bukod sa ginanap na makasaysayang pagdiriwang sa Roma, ay nagkaroon din ng ilang inisyatiba ang grupo sa iba’t ibang bahagi ng Italya tulad ng Cagliari, Florence, Modena, Reggio Calabria. 

Layunin ng inisyatiba ang ipakilala at ipaunawa ang kadakilaan at kabuluhan ng mga ginawa ni Rizal para sa ating bansa at ang epekto nito sa kasalukuyang panahon sa mga kabataang ipinanganak at lumalaking malayo sa Pilipinas.

More Articles...