Komunidad - Ako Ay Filipino

Nagtapos ang 20 mag-aaral sa Information Technology Training Program. Dinaluhan naman ng halos 100 katao ang Financial Management and Enterprise Development Training (EDT).

Pinangunahan ng Knights of Rizal Italy ang iba’t ibang pagdiriwang sa paggunita ng kabayanihan at pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Bukod sa ginanap na makasaysayang pagdiriwang sa Roma, ay nagkaroon din ng ilang inisyatiba ang grupo sa iba’t ibang bahagi ng Italya tulad ng Cagliari, Florence, Modena, Reggio Calabria. 

More Articles...