Komunidad - Ako Ay Filipino

Layunin ng inisyatiba ang ipakilala at ipaunawa ang kadakilaan at kabuluhan ng mga ginawa ni Rizal para sa ating bansa at ang epekto nito sa kasalukuyang panahon sa mga kabataang ipinanganak at lumalaking malayo sa Pilipinas.

Sa pangunguna ng Confederation of Filipino Communities in Tuscany o CONFED ay isinagawa ang 8th year OFW Month Celebration and Christmas Party at nagbigay ng parangal sa iba't ibang asosasyon at indibidwal na nakapagbigay ng mga pangunahing kontribusyon sa iba’t ibang larangan tulad ng isports, agham, musika, sining, at mga gawaing pang social service.

Isang hindi makakalimutang pagdiriwang para sa VIP Dancers. Bukod sa ginawang Christmas presentation ay nagpakitang gilas din sa Kid’s Got talent kasama ang Learn and have fun with music. 

More Articles...