Libangan - Ako Ay Filipino

Ang Santacruzan ay itinuturing na isa sa pinakakilalang pangrelihiyong pagdiriwang sa kultura ng mga Pilipino. Ang iba't ibang parokya at mga komunidad ng mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo ay nag-oorganisa upang gunitain ng Santacruzan.

More Articles...