Libangan - Ako Ay Filipino

22
Tue, Aug

DO YOU WEAR FAKE? THE THINGS YOU BUY REFLECTS WHAT YOU THINK OF YOURSELF.

Karaniwan sa atin ay galing sa simpleng pamilya kung saan hindi natin alam ang mga sikat na brands na Lacoste, Louis Vuitton, Rolex, etc. Nasanay tayo noon na bumili ng mga tinda sa palengke galing Baclaran o Divisoria na damit at gamit na mga walang tatak. Saka lamang natin nalalaman ang mga sikat na brands na ito nang tayo ay magkatrabaho at kumita ng pera.

Bumibili ka ba ng fake na Louis Vuitton o Rolex para lamang masabi ng tao na successful ka?

Empoli - Marso 18, 2013 - Bawat tao ay nagmamahal at nangangarap,  kaakibat nito ang pagsusumikap na makamit ang hinahangad kahit kadalasan ay mayroong pusong nasasaktan o/at taong natatapakan. Dito nagsisimula ang mga katanungang, PERA, PAG-IBIG  O PANGARAP?

Kasabihang  kailangang magsakripisyo para sa mga pangarap. Pero sa pagkakataong ito kailangan ba talagang i-sakripisyo ang puso at pagkatao para lang sa mga pinapangarap? Ang paghangad ng karangyaan sa buhay ay hindi masama, pero pag may taong nasasaktan, yun ang hindi tama.

Hangaring ibalik ang magandang tradisyon ng oracion, o ang panalangin sa tuwing sasapit ang ika-anim ng gabi sa pamamagitan ng iisa at nagkakaisang Ugnayang-Panalangin, isang pananampalataya sa harap ng pwersa ng Tsina.

Rome – Pebrero 25, 2013- Labis na nakakabahala ang pananakot at pag-ukopa ng Tsina sa Scarborough (Panatag) Shoals at sa ilan pang maliit na isla sa West Philippine Sea. Bukod sa Tsina, ilang karatig-bansa din ang nagpapahayag ng pag-aari sa mga teritoryong ito na tinatayang sa pusod nito ay may masaganang deposito ng mineral, tulad ng petrolyo at natural gas. Hindi lamang ang yaman ng kalikasang nasa pusod ng karagatang ito ang nakataya. Gayun din ang soberanya ng Pilipinas. Ang pag-ukopa sa mga isla ay isang maliwanag na imbasyon ng ating bansa.

Maliwanag ang pasaring ni Pangulong Noynoy Aquino sa gobyerno ng Tsina sa kanyang nakalipas na State of the Nation Address: “Kapag tumapak ka sa Recto Bank para ka na ring tumapak sa Recto Avenue”. Ang Recto Bank ay isla sa West Philippine Sea na malapit sa Palawan at tinatayang may mas-maraming natural gas kaysa Malampaya.

Ang Mahal na Araw ay ang panahon ng paggunita at pagbabalik-loob ng mga Kristiyanong Filipino sa tagapagligtas na kumakatawan kay Hesukristo. Taon-taon, ipinagdiriwang ito upang palalimin ang pananampalataya, binubuhay ang mahabang tradisyon ng mga Kristiyano, gaya ng pag-aayuno at pamamanata. Nakikiisa sa ginawang pagpapakasakit ni Hesukristo para sa kaligtasan ng buong daigdig. Naniniwala na muling nabuhay si Hesukristo at magbabalik bilang patotoo sa mga ipinangaral nito sa kaniyang mga alagad at mananampalataya.

Ang Mahal na Araw ay nagsisimula pagsapit ng Miyerkoles ng Abo, ang araw na kinukrusan ng abo sa noo ang mga deboto bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Paalaala rin iyon na "sa abo nagmula ang lahat, at sa abo rin magbabalik pagsapit ng wakas." Miyerkules ng Abo ang naghuhudyat ng pagbubukas ng panahon ng pagsisisi, pag-aayuno, at pangungumpisal, na pawang paghahanda sa malagim na pasyon ni Hesukristo sa kamay ng kaniyang mga tagausig. Tumatagal nang 40 araw ang taunang tradisyon, at nagtatapos sa Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo na ginaganap pagsapit ng Linggo.

Kilala ang mga Filipino sa paggunita ng Mahal na Araw. Ito ang pinaniniwalaang paraan upang magbalik-loob sa Diyos at talikuran ang mga maling pamumuhay.

Mga Sakrispisyo

Pag-aayuno, Hindi pagkain ng karne, Pagbibigay ng limos at Pagdarasal

Mga Gawain sa Mahal na Araw

Pabasa—Inaawit o kaya'y binabasa ng mga deboto ang mahabang pasyon ni Hesukristo. Ang nasabing pasyon na nasa anyong patula ay hango sa Bibliya ng mga Katoliko Romano. Ang grupo ng mang-aawit ay kakanta nang sabay sa saliw ng luma o bagong kanta.

SenakuloGinaganap sa lansangan o entablado, ang senakulo ay pagsasadula ng mga pangyayari hinggil sa mga dinanas ni Hesukristo bago at matapos ipako siya sa krus. Hango ang nasabing tradisyon sa Bibliya at iba pang tekstong apokripa. Pinakatanyag na senakulo ang ginaganap sa Marinduque, na tinawag na Pista ng Moriones.

Paghahagupit ng latigo sa harap ng Madla—Ito ang pagsasadula ng pagpapahirap at pagkamatay ni Kristo na ipinako sa krus. Ginagawa ito ng mga Katoliko na may panata, gaya ng masisilayan sa Pampanga at Rizal. Ang gayong pamamanata ay ang paraan ng mga deboto upang magpasalamat sa mga biyayang natamo nila sa Maykapal.

Kilala ang Cutud sa pagkakaroon ng ganitong gawain. Ang mga namamanata ay nakasuot lamang ng pantalon , may takip ang mukha ng mga deboto, at ang ulo ay may koronang tinik. Ang kanilang katawan ay hinahagupit ng latigo na may mga pako sa dulo.

Ang Biyernes Santo ang tanda ng pagkamatay ni Kristo. Karamihan sa mga bayan ay nagdaraos ng malaking prusisyon at ang mga imahen ng simbahan ay may balabal at talukbong ng itim na belo at nasa tuktok ng karosa. Isang paniniwala ng mga Filipino ay ang pagbabawal sa mga bata na maglaro sa araw na ito sapagkat patay si Kristo at kapag nasugatan ay matagal umanong maghilom.

Bago magbukang- liwayway sa araw ng Pasko ng Pagkabuhay, eksaktong alas-kuwatro ay ginaganap ang salubong. Ang mga imahen ni Birheng Maria at ang imahen ng Kristong Buhay ay magsasalubong sa gitna ng bakuran ng simbahan, habang ang mga batang nakasuot ng pakpak ng anghel ay masayang nagsasaboy ng mga talulot at umaawit nang taimtim.

 

Natanong mo na ba ang iyong ina kung bakit siya umiiyak?.

Natanong mo na ba ang iyong girlfriend kung bakit siya umiiyak?

Natanong mo na ba ang iyong kaibigan kung bakit siya umiiyak?

Natanong mo na ba ang kahit sinong babae kung ano ang dahilan kung bakit kapag sila ay nasasaktan ay umiiyak na sila?

Isang kwento ang marahil magmulat sa atin hindi lamang sa dahilan ng pagluha ng mga kababaihan, bagkus pati sa kahalagahan kung bakit nilikha ng Panginoon ang mga babae.

 

Iniwan kitang natutulog pa
Gisingin ka'y 'di ko na ginawa
Para hindi kita magambala
Sa iyong pamamahinga't paghiga
Hindi mo na rin siguro nadama
nang yakapi't hagkan kita

Hindi pa nakakalayo'y ikaw na'y naalala
Hinayaan na naman kitang nag-iisa
Lalo pa't panaho'y malamig na
Mahigpit dapat sana'y akap akap ka
Malulungko't mababagot kang talaga
Kaya't humihingi ako ng pang-unawa

Aking biyahe'y nagpatuloy pa
Magagandang tanawi'y aking nakikita
Ang kapaligira’y kaaya-aya't kakaiba
sa aking mata’y nagbibigay ng tuwa
ngunit alam kong ito'y pansamantala
dahil sa piling mo lang tunay na ligaya

Sa pinanggalinga'y umalis na
Maraming bagay pinag-usapa't ginawa
Nagkatuwaan at nagkantahan pa
ngunit ako'y nanlulumo talaga
At ika'y hindi ko nakasama
Sana mas lalo pa akong masaya

Mahal ako'y pabalik na
Paglalakbay sana'y 'di maantala
upang sa piling mo'y agad makadating na
labis ko nang pinanabikan aking sinta
Ang muling ika’y mayakap, mahagkan at makita 
Upang sabihing mahal na mahal parin kita

ni: Demetrio-Bong Ragudo Rafanan - larawan ni: Boyet Abucay

More Articles...