Libangan - Ako Ay Filipino

 

 
Civil Action 
 
Ang sinumang biktima ng diskriminasyon, ng pribado o ng publikong tanggapan ay maaaring lumapit sa ordinary court upang hilingin ang kaukulang aksyon laban sa naging pag-uugali ng rasismo at wakasan ang anumang epekto nito.  
 
Ang biktima ng diskriminasyon ay maaaring mag-reklamo ng personal o sa pamamagitan ng isang abogado o ng isang asosasyon, sa registry ng Civil Court ng lungsod kung saan naninirahan. Sa tulong ng mga ebidensya na batayan ng reklamo ay maaari ring ilahad ang mga statistical datas na maaaring gawing basihan sa ganap na pagkakaroon ng kilos, pag-uugali o kasunduan ng diskriminasyon (hal: hiring, contribution scheme, pagbabahagi ng mga tungkulin at mga kwalipikasyon, paglilipat, layoffs, atbp. buhat sa kumpanya). Ang Akusado, (ang taong kumilos ng may diskriminasyon) pagkatapos, ay kinakailangang patunayan na walang anumang kilos, aksyon o kasunduan ng diskriminasyon. 

 

Ito ay hindi isang opinyon, ito ay isang krimen na maaaring parusahan ng batas. Narito kung paano ito makikilala at kung paaano ito haharapin.

 

Rome - Ang paniniwala na ang lahi, kulay, lipi, relihiyon at bansang pinagmulan bilang dahilan ng pagtanggi o pagsasaisang-tabi sa mga indibidwal o mga grupo, ay isang diskriminasyon na naghahatid ng galit o poot, ay isang krimen na maaaring parusahan ng batas.
 
Ang saligang batas ng Italya ay kino-kondana ang lahat ng uri ng diskriminasyon, at ayon sa Artikulo 3 ay matutunghayan: "Ang lahat ng mamamayan ay may pantay pantay na karapatan sa lipunan at sa harap ng batas, nang hindi tinitingnan ang pagkakaiba ng kasarian, lahi, wika, relihiyon, pampulitikang opinyon, personal at panlipunan kundisyon. "At para sa salitang mamamayan ay tinutukoy din ang mga dayuhan na nasa bansa.
 Ang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan ay ang pundasyon ng bawat demokratikong lipunan, na dapat magturo sa pamamagitan ng kanyang mga institusyon, upang maiwasan at maprotektahan ang buong komunidad mula sa anumang kilos o pag-uugali ng pagtanggi, pagbubukod o paghihiwalay sa hindi katulad o kalahi.


Mabuhay ang PILIPINAS, Bansang aking sinilangan
Bansang aking minamahal, Bansang aking Inang Bayan
Mabuhay ang PILIPINAS, na mayroong KALAYAAN
Sa tulong ng magigiting,na Bayani nitong bayan
 
Bilang isang mamayan,nitong bansang PILIPINAS
Malaya kong isisigaw, ang sa puso'y nagaalpas
Tayo ngayon ay magdiwang. Ang Bandila'y iwasiwas
Pagkat tayo'y malaya na, mula ngayon hanggang bukas
 
Oh kay sarap na isipin, na tayo ay nabubuhay
Sa bansang ang KALAYAAN, ay hawak sa ating kamay
Oh kay sarap na sabihin, oh kay sarap na isigaw
MABUHAY ANG PILIPINAS, na malayang gumagalaw
 
Oh bansa kong minamahal, kahit ako ay malayo
Hindi kita nalilimot, narito ka sa 'king puso
Ito'y iyong tatandaan, sayo ako'y mangangako
Sa iyo ko ibibigay, huling patak nitong dugo
 
Oh Bansa kong PILIPINAS, ika'y aking iniwanan
Upang ako ay maghanap, niyong bagong kapalaran
Pero ito'y tandaan mo, ika'y aking babalikan
Ang mabuhay sa piling mo, parang walang kamatayan
 
Ang amihang iyong dala, ay lagi kong hinahanap
Kahit ako ay malayo, ito'y aking nalalanghap
Ang matamis na awitin, na nagpalaya nang ganap
Ay narito sa puso ko, bawat nota'y nakatatak
 
Mapalad ka kaibigan, kung ikaw ay pilipino
Pagkat iyang iyong puso, may tatak na pilipino
Pilipino ka sa gawa, salita mo'y pilipino
Malaya kang makasigaw, na AKO AY PILIPINO
 
Ako'y Pilipino, sa isip at sa salita
Ako'y Pilipino, sa puso ko't aking diwa
Ang bayan ko'y PILIPINAS, isang bayan na dakila
Ito'y ating ipagbunyi, ikagalak, ikatuwa
 
Ang araw ng KALAYAN, ay hwag nating kaligtaan
Tayong lahat magkaisa, ito'y ating ipagdiwang
Ito'y ating salubungin, at malakas na isigaw
MABUHAY ANG PILIPINAS, ANG BAYAN KONG MINAMAHAL
 
by: Letty Manigbas Manalo

 

 

 

 

 

 

 

 

'Sang magandang panaginip, ang gumising sa diwa ko
Sa mahimbing na pagtulog, ay ginulo ang isip ko
Ako raw ay naglalakad, sa ibabaw nitong mundo
Na ang tanging kaagapay, mga Angel ng buhay ko

Unang Angel ay nagbulong, at ito ang kanyang sabi
Ako raw ay mag daraanan, sa luntiang kulay berde
Ang akin daw tatapakan, mga damong sakdal dami
Upang itong aking paa, sa tinik ay libreng-libreng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni: Demetrio “Bong” Ragudo Rafanan

Ayon siya, mayroong napakaraming lupa't mansiyon
matapang, umaabuso dahil maraming salapi't goons
pag-aari niya malalaking negosyo kahit sa ibang nasyon
private army ,makabago, kasama sa kanyang organisasyon
opisyales ng AFP at PNP, kasama sa pay roll n’ya ngayon
huwag mong haharanga't lalo lamang tataas ang hypertension

May asawang politiko rin si matapang at nang-aabuso
biyanan, pamangkin,mga anak at mga tiyo’y nasa gobyerno
angkang bumobuo ng kanilang malakas na dinastiya politiko
bayan at mahihirap, sa kamay nila nakasalalay ang destino
mga batas, kapamilya ang may hawak sa kongreso't senado
kaban ng bayan, may maasahan ba ang karaniwang Pilipino?

Maimpluwensya itong tradisyonal na politiko
malakas,matinik at mahigpit ang kapit sa gobyerno
gusto'y kontrol ang lahat ng bagay, talagang tuso
suhol, pinakamatibay at pinakamabisang instrumento
kayamanan ng bayan, PORK BARREL kanyang pang inganyo
busog,kaya naman si kongresman at senador ay 'di na kikibo

 

Maitim man ang mga ulap sa kalangitan

Nagbabadya pa rin ng mahabang kadiliman

Ngayo’y liwanagat pag-asa’ynakamtan

Isang kandila’y nariyan, muling nasindihan

Kasama ng puting usok ang hahawakan niyan

Pastol na matatag, simbaha’y kanyang gagabayan

More Articles...