Libangan

AY, KATULONG LANG

Ito ang mga katagang ayaw nating marinig. Ito’y insulto sa ating pagkatao kaya’t pilit...