Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

29
Sat, Apr

Ako po ay nagta-trabaho bilang isang colf mula noong nakaraang Setyembre. Obligado bang gumawa ang aking employer ng certificazione unica o ang tinatawag na‘CU’?

Ipinadala sa akin ng kumpanya ang Certificazione Unica o CU. Dapat ba akong mag-file ng income tax return o dichiarazione del reddito? Ang mga anak ko ba na nasa Pilipinas ay maituturing na fiscally dependents o ‘fiscalmente a carico’?

Ako ay isang colf at nais kong malaman kung kailangan ko’ng gumawa ng dichiarazione dei redditi o tax return. Paano at anong uri ang aking dapat gamitin, 730 o Modello Unico? 

May nakilala akong isang dayuhan at nais ko syang kunin bilang trabahador sa aking negosyo, ngunit siya ay walang regular na permit to stay. Anu-ano ang mga panganib kung sya ay aking kukuning mag-trabaho para sa akin?  

Magandang araw, dumating ako sa Italya bilang isang seasonal worker ng talong buwan. Nais ng aking employer na manatili ako ng apat na buwan. Maaari po ba ito? 

Ang aking pinsan ay nag-trabaho bilang seasonal worker dito sa Italya sa nakaraan. Ngayong taon ay mayroong bagong employer na nais mag-aplay ng nulla osta pluriennale para sa kanya. Paano po mag-aplay nito? 

Ayon sa bali-balita sa aming komunidad ay mayroong ilalabas na amnesty ang gobyerno para i-regularize ang posisyon ng mga undocumented sa Italya. Nais ko pong malaman kung may katotohanan ito?

Mayroong isang employer na nais akong kunin bilang seasonal worker sa Italya sa pamamagitan ng decreto flussi. Ngunit noon ako ay nagkaroon ng deportation order. Ito po ba ay isang problema?

Ako ay mayroong permesso di soggiorno stagionale. Ngunit nais ng aking employer na manatili na ako sa Italya ng matagalan. May posibilidad bang hindi na ako umuwi sa Pilipinas at magkaroon ng permit to stay per lavoro subordinato?

Maaari bang ipagkatiwala sa isang authorized person o ipagwalang-bahala na lamang at magpunta sa ibang araw ng walang anumang abiso sa Questura? Ano ang dapat gawin?

Nakuha ko na ang aking renewed permesso di soggiorno per motivi familiari at aking napansin ang nakasulat dito na “perm. unico lavoro”. Sa pamamagitan po ba nito ay maaari akong magtrabaho sa ibang EU country?

Magandang araw po. Ako ay isang Pilipina at kasalukuyang undocumented sa Italya. Nais po ng aking employer na gawin akong regular sa pamamagitan ng decreto flussi 2017? Hindi po ba dapat ay regularization? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa?