Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

22
Sat, Jul

Ang issuance ng entry visa ay karaniwang napapailalim sa pagbabayad ng halagang nagbabago batay sa uri ng visa na inaaplay. Narito ang mga uri ng enrty visa. 

Ako ay nagta-trabaho bilang kasambahay o domestic worker maraming taon na sa iisang employer. Sa taong ito, sa unang pagkakataon ay hiniling ng aking employer na  sumama ako sa kanya sa ibang lungsod sa loob ng isang buwan para sa kanyang bakasyon. Ito ba ay bahagi ng aking obligasyon bilang manggagawa?

 

Ako ay umuwi ng Pilipinas dahil sa matinding karamdaman ng aking ama. Sa dahilang ito, hindi ako nakapag-aplay ng renewal sa nalalapit na expiration ng aking permit to stay. Paso na ang aking dokumento at nais ko pong bumalik sa Italya. Ano po ang dapat kong gawin? 

Matagal na akong naninirahan sa Italya at ikinasal sa isang Italian citizen. Ako po ay nag-aplay ng carta di soggiorno at aking nalaman na mayroong dalawang uri nito. Ano po ba ang mga ito at ang pagkakaiba nito?

Mayroon akong EC long term residence permit at aking naisip kamakailan ang pagbabakasyon sa Pilipinas ng matagal na panahon. Sa akin bang pagbalik sa Italya ay balido pa rin ito o maaaring pawalang-bisa makalipas ang itinakdang panahon? 

Mayroong mga kaso kung saan ang kontribusyon mula 40 hanggang 100 euros at ang halagang 30,46 euros para sa electronic document ay hindi obligadong bayaran. Narito ang mga ito. 

Aking nabalitaan na ibinalik na ang kontribusyon sa releasing at renewal ng mga permit to stay simula noong June 10, 2017. Magkano po ang dapat babyarna ngayon? 

Ako ay naging employer ng isang Pilipina. Ang aking dating colf ay humihingi ng isang dokumento na magpapatunay ng kanyang pagta-trabaho sa amin upang ma-renew ang kanyang permit to stay. Sa katunayan, ay hindi na sya nagta-trabaho sa aming pamilya at may bagong employer na. Ano ang dapat kong gawin? 

Gusto kong kunin ang aking asawa at anak sa pamamagitan ng family reunification o ang kilalang ricongiungimento familiare, ngunit hindi sapat ang aking sahod o reddito. Maaari ko rin bang isumite ang sahod ng aking ama na kasama kong naninirahan?

Magandang umaga po. Ako ay nag-renew ng aking permit to stay ilang buwan na ang nakakalipas. Ngayong araw na ito ay dumating ang isang liham buhat sa Comune kung saan nasasaad na dapat akong mag-report sa kanilang tanggapan sa loob ng 30 araw at kung hindi ay kakanselahin ako bilang residente ng lungsod. Bakit po?

Ang mga benepisyo ay matatanggap lamang sa pagkakaroon ng mga kundisyon na hinihingi ng batas. Samantala, ang future Mom ay hindi maaaring tanggalin sa trabaho dahil sa kanyang pagbubuntis.

Matagal na akong naninirahan sa Italya at nais kong mag-aplay ng carta di soggiorno ngunit wala akong regular na kontrata sa trabaho ng dalawang taon na. Ano ang dapat kong gawin?