Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

17
Tue, Jan

Natuklasan ko na ang aking tessera sanitaria ay malapit na ang expiration date, kasabay ng aking permit to stay. Ano ang proseso upang ma-renew ko ito? Ako po ba ay mananatiling nakatala sa Servizio Sanitario Nazionale o SSN?

Kabilang sa mga pangunahing requirements ng EC long term residence permit o carta di soggiorno ay ang casellario giudiziale e carichi pendenti. Narito kung bakit at paano magkaroon nito.

Ako ay ganap ng mamamayang italyano. Nais kong malaman kung maaari ring maging mamamayang italyano ang aking asawa. Anu-ano ang mga requirements?

Ako ay isang Pilipina at kasalukuyang umuupa ng isang apartment sa Roma. Rehistrado ang kontrata nito ngunit ayon sa ilan ay kailangan kong magpunta sa Questura kasama ng may-ari ng bahay para sa cessione di fabbricato. Ano ito at saan po ito kailangan? 

Kadarating lang sa Italya ng aking asawa na kinuha ko sa pamamagitan ng family reunification. Para sa kanyang pagpapa-rehistro sa Comune kung saan ako residente ay hinanap ang pahintulot mula sa may-ari ng apartment na aming tinitirahan. Maaari ko bang itanong kung bakit po?   

Ako ay mag-aaplay ng EC long term residence permit o carta di soggiorno. Ngunit kailangan ko munang sumailalim sa italian language test, ano po ang posesong dapat kong sundin para dito?

Ako po ay magpupunta sa Italya bilang turista. Hinihingan ako ng dichiarazione di ospitalità sa Italian Embassy. Ano po ito?

Ako ay regular na inempleyo ng aking employer ngunit hindi nabayaran ang lahat ng aking kontribusyon. Nalalapit na ang renewal ng aking permit to stay at kailangan ko ang mga ‘bollettini pagati’. Ano ang dapat gawin ng aking employer upang mabayaran ang mga kontribusyon?

Ako po ay mayroong schedule ng italian language test para sa CE per soggiornanti lungo periodo? Ano po ito? Anu-ano po ang ibang requiremenst na dapat kung ihanda? 

Magandang araw. Nais kong papuntahin sa Italya ang aking asawa at anak. Paano po mag-aplay ng ricongiungimento familiare? 

Nais kong petisyunin ang aking asawa sa pamamagitan ng ricongiungimento familiare. Ako ay kasalukuyang nangungupahan sa isang apartment. Anu-ano ang mga  dokumento na aking dapat ihanda?

Sa pamamagitan ng Decreto Flussi, ako ay nagta-trabaho bilang seasonal worker at maaaring manatili sa bansa ng anim na buwan. May magandang oportunidad ngayon para magkaroon ako ng bagong trabaho at contratto indeterminato. Maaari ba akong manatili sa Italya? Paano ang gagawin ko sa aking permit to stay?