Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

23
Thu, Feb

Magandang umaga. Nakakita ako ng isang apartment na uupahan at nais kong malaman kung sino ang dapat magbayad ng registration fee ng kontrata nito, mga bills, ang condominium fees at ang maintainance ng apartment. Ano po ang nasasaad sa batas? 

Ako ay nagpunta ng Italya upang bisitahin ang aking mga kamag-anak. Ang aking enrty visa ay balido lamang ng 90 days ngunit nais kong manatili pa. Ano ang aking dapat gawin upang ma-extend ito? 

Ako ay isang undocumented. Ang aking kasintahan ay isang Italian at nais naming magpakasal. Ano ang aming dapat gawin? 

Matagal akong nag-trabaho sa Italya at malapit na akong mag-retiro. Ano ang mangyayari sa aking permit to stay?

Ako ay regular na nagta-trabaho sa Italya. Ang aking anak, 21 anyos, ay nasa Pilipinas, kasalukuyang walang trabaho at aking sinusustentuhan. Maaari ko ba syang petisyunin?

Gusto kong papuntahin dito sa Italya ang aking ama. Anu-ano po ang mga requirements para sa family reunification ng isang magulang? 

Natuklasan ko na ang aking tessera sanitaria ay malapit na ang expiration date, kasabay ng aking permit to stay. Ano ang proseso upang ma-renew ko ito? Ako po ba ay mananatiling nakatala sa Servizio Sanitario Nazionale o SSN?

Kabilang sa mga pangunahing requirements ng EC long term residence permit o carta di soggiorno ay ang casellario giudiziale e carichi pendenti. Narito kung bakit at paano magkaroon nito.

Ako ay ganap ng mamamayang italyano. Nais kong malaman kung maaari ring maging mamamayang italyano ang aking asawa. Anu-ano ang mga requirements?

Ako ay isang Pilipina at kasalukuyang umuupa ng isang apartment sa Roma. Rehistrado ang kontrata nito ngunit ayon sa ilan ay kailangan kong magpunta sa Questura kasama ng may-ari ng bahay para sa cessione di fabbricato. Ano ito at saan po ito kailangan? 

Kadarating lang sa Italya ng aking asawa na kinuha ko sa pamamagitan ng family reunification. Para sa kanyang pagpapa-rehistro sa Comune kung saan ako residente ay hinanap ang pahintulot mula sa may-ari ng apartment na aming tinitirahan. Maaari ko bang itanong kung bakit po?   

Ako ay mag-aaplay ng EC long term residence permit o carta di soggiorno. Ngunit kailangan ko munang sumailalim sa italian language test, ano po ang posesong dapat kong sundin para dito?