Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

17
Tue, Oct

Ang aking kasintahan ay dumating sa Italya bilang isang turista ngunit nanatili dito ng higit kaysa sa nasasaad sa kanyang entry visa. Ngayon ay babalik na sa Pilipinas. Maaari bang magkaroon ng problema sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas? 

Natuklasan ko na ang aking tessera sanitaria ay malapit na ang expiration date, kasabay ng aking permit to stay. Ano ang proseso upang ma-renew ko ito? Ako po ba ay mananatiling nakatala sa Servizio Sanitario Nazionale o SSN?

Ako ay nag-trabaho bilang colf ng maraming taon ngunit ako ay nawalan ng trabaho. Nais ko pong malaman ang proseso sa pag-aaplay at anu-ano ang mga requirements para makatanggap ng unemployment benefit o assegno di disoccupazione.

Ako ay isang undocumented. Ang aking kasintahan ay isang Italian at nais naming magpakasal. Ano ang aming dapat gawin? 

Maaari bang ipagkatiwala sa isang authorized person o ipagwalang-bahala na lamang at magpunta sa ibang araw ng walang anumang abiso sa Questura? Ano ang dapat gawin?

Nasasaad sa bagong decreto vaccini 2017, simula sa susunod na pasukan ang mga magulang ay obligasyong magsumite ng dokumentasyon ukol sa bakuna ng mga anak.

Ako ay nag-renew ng aking permit to stay per lavoro subordinato ngunit kailangang kong magpunta sa Germany para bisitahin ang aking Mamma na may sakit. Cedolino lamang po ang aking hawak sa ngayon. Ano po ang pwede kong gawin?

Ang aking anak ay dumating sa Italya menor de edad pa lamang at  ngayon ay 18 anyos na sya, paano na ang kanyang permit to stay? Paano na ang kanyang pag-aaral? 

Ano po ang ibig sabihin ng ‘iscrizione anagrafica’? Paano po ito gagawin? Mahalaga ba ito? 

Ang issuance ng entry visa ay karaniwang napapailalim sa pagbabayad ng halagang nagbabago batay sa uri ng visa na inaaplay. Narito ang mga uri ng enrty visa. 

Ako ay nagta-trabaho bilang kasambahay o domestic worker maraming taon na sa iisang employer. Sa taong ito, sa unang pagkakataon ay hiniling ng aking employer na  sumama ako sa kanya sa ibang lungsod sa loob ng isang buwan para sa kanyang bakasyon. Ito ba ay bahagi ng aking obligasyon bilang manggagawa?

 

Ako ay umuwi ng Pilipinas dahil sa matinding karamdaman ng aking ama. Sa dahilang ito, hindi ako nakapag-aplay ng renewal sa nalalapit na expiration ng aking permit to stay. Paso na ang aking dokumento at nais ko pong bumalik sa Italya. Ano po ang dapat kong gawin?