Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Kadarating ko pa lamang sa Italya at nais ko pong magtanong kung magkano ang dapat sahurin ng isang colf. Mayroon bang itinalaga ang batas ukol sa halagang dapat sahurin ng mga colf? 

Magandang araw po. Ako ay isang colf at nais kong magpalit ng trabaho. Ang bagong employer ay gustong magsimula agad ako ngunit hindi pa ako nakakapag-paalam sa aking dating employer. Dapat ba akong magbigay ng abiso?  

Ako ay isang colf at ako po ay agarang tinanggal sa trabaho ng aking employer. Maaari ba akong tanggalin at sabihan na huwag ng pumasok sa susunod na araw? 

Magandang araw po. Ako ay isang colf at nais ko pong itanong kung kailan ko makukuha ang tax refund sa 730 na aking ginawa noong nakaraang Hunyo. 

Ang scatti d’anzianità ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng sahod batay sa panahong ipinag-trabaho ng colf sa parehong pamilya. Gaano ang itinataas ng sahod? Paano ito matatanggap?  

Ang carta di soggiorno ay maaaring ibigay sa kapatid na undocumented ng naturalized italian. Narito kung paano gawin ang family reunification process. 

Ang EC long term residence permit ay walang expiration ngunit mayroong ilang kaso kung saan ang nagmamay-ari nito ay kailangang gawin ang komunikasyon ng anumang pagbabago dito. 

Ang bonus cultura ay pinalalawig at ibinibigay rin sa mga mag-aaral na magiging 18 anyos ngayong taon at samakatwid ay mga ipinanganak noong 1999. Ito ay nagkakahalaga ng € 500 at may layuning palalimin ang kultura ng mga mag-aaral. Narito kung paano mag-aplay nito. 

Ang aking kasintahan ay dumating sa Italya bilang isang turista ngunit nanatili dito ng higit kaysa sa nasasaad sa kanyang entry visa. Ngayon ay babalik na sa Pilipinas. Maaari bang magkaroon ng problema sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas? 

Natuklasan ko na ang aking tessera sanitaria ay malapit na ang expiration date, kasabay ng aking permit to stay. Ano ang proseso upang ma-renew ko ito? Ako po ba ay mananatiling nakatala sa Servizio Sanitario Nazionale o SSN?

Ako ay nag-trabaho bilang colf ng maraming taon ngunit ako ay nawalan ng trabaho. Nais ko pong malaman ang proseso sa pag-aaplay at anu-ano ang mga requirements para makatanggap ng unemployment benefit o assegno di disoccupazione.

Ako ay isang undocumented. Ang aking kasintahan ay isang Italian at nais naming magpakasal. Ano ang aming dapat gawin?