Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Ako po isang residente sa Roma at ako ay lumipat ng tirahan. Ano po ang proseso na aking dapat gawin upang mapalitan ang aking residensiya?

Ako po ay nag-renew ng aking permit to stay, pati ng aking menor de edad na anak. Magkano po ang aming babayarang mag-iina sa Posta? Dapat po ba ay pareho kaming may kit? 

Ang ‘tagliando’ o ‘cedolino’ ay katibayan na ang permit to stay ay nasa proseso ng renewal. 

Mayroon bang batas ukol sa araw ng day off ng mga caregivers? Ito ba ay palaging araw ng Linggo o ang employer ang pumipili ng araw ng weekly day off ng caregiver batay sa pangangailangan nito? 

Ang domestic job katulad ng ibang uri ng trabaho ay kailangang regular. Narito ang mga parusang haharapin ng employer sa kaso ng ‘lavoro nero’. 

Ngunit paano kung ang naghabla ng irregular job ay isang imigrante na walang permit to stay sa Italya? 

Ako ay magre-renew ng permit to stay per lavoro subordinato, ngunit ang aking employer ay ilang buwan ng hindi nagbabayad ng kontribusyon. Ipagkakait ba sa akin ang renewal ng aking permit dahil dito?

Bilang isang dayuhan po ba ay dapat na aking palaging dala ang aking permit to stay?  

Magandang araw. Ako po ay tumatanggap ng assegno sociale mula sa Inps ilang taon na. Kung sakaling ako ay uuwi ng Pilipinas ng ilang buwan, matitigil ba ang pagtanggap ko ng assegno sociale? 

Naninirahan sa Italya ng limang taon na ngunit nagkaroon ito ng patlang dahil lumabas rin ng ilang beses sa bansa upang magbakasyon sa Pilipinas. Ito ba ay hadlang para sa requirements ng carta di soggiorno? 

Ako ay isang colf at mayroong bagong employer. Anu-ano ang mga dokumento buhat sa aking employer ang dapat na i-prisinta sa renewal ng permit to stay per lavoro subordinato?

Maaari bang patawan ng expulsion ang dayuhang hindi nag-renew ng permit to stay batay sa panahong hinihingi ng batas?