Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

22
Tue, Aug

Sa pamamagitan ng tourist visa ako ay nakarating sa Italya at nakasama ang aking asawa. Maaari po bang manatili na ako dito kasama siya at ang aming magiging anak?

More Articles...