Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Ang bonus cultura ay pinalalawig at ibinibigay rin sa mga mag-aaral na magiging 18 anyos ngayong taon at samakatwid ay mga ipinanganak noong 1999. Ito ay nagkakahalaga ng € 500 at may layuning palalimin ang kultura ng mga mag-aaral. Narito kung paano mag-aplay nito. 

More Articles...