Sagot ng eksperto - Ako Ay Filipino

Magandang umaga po. Ako ay isang colf sa Italya. Ako ay 66 anyos ngunit 18 taon po lamang ang aking kontribusyon sa Inps. Ayon po sa ilang kababayan, maaari kong boluntaryong bayaran ang kontribusyon, ang tinatawag na ‘contributi volontari’, upang ma-kumpleto ang required contributions para sa retirement pension o pensione di vecchiaia. Ano po ang dapat gawin?

Kung noong una, ang mga kontribusyon ay maaari lamang bayaran sa pamamagitan ng kilalang bollettino postale, sa ngayon ay maaari ng piliin ang maginhawang paraan ng pagbabayad, nang hindi na kakailanganin pa ang gumamit nito.

More Articles...