AstraZeneca para sa mga over 60 lamang. Pfizer o Moderna, sa ikalawang dosis ng mga under 60.

Ang bakunang AstraZeneca ay inirerekomenda na lamang sa edad 60 pataas. Samantala, ang mga may edad 60 pababa at nabakunahan na ng unang dosis ng viral vector serum ay babakunahan sa ikalawang dosis na Pfizer o Moderna.  Ito ang naging pahayag ng CTS – Comitato Tecnico Scientifico, na inanunsyo sa ginanap na joint press conference kasama … Continue reading AstraZeneca para sa mga over 60 lamang. Pfizer o Moderna, sa ikalawang dosis ng mga under 60. More