Bagong regulasyon ng Italya sa mga babalik mula Europa

Sa sinumang magpupunta sa ibang bansa ng ilang araw para sa isang maigsing bakasyon ngayong Easter at babalik sa Italya ay mayroong bagong regulasyon. Swab test bago bumalik o pumasok ng Italya, mandatory 5day quarantine sa pagbalik sa Italya at swab test ulit pagkatapos ng quarantine.  Ito ay ang bagong regulasyon para sa mga manggagaling … Continue reading Bagong regulasyon ng Italya sa mga babalik mula Europa More