Bonus bollette, ang pagbabago ngayong 2021

Ang bonus bollette para sa kuryente (luce), gas at tubig (aqua) ay magkakaroon ng pagbabago ngayong 2021.  Ang bonus ay awtomatikong kikilalanin sa mga pamilya na nasa partikular na sitwasyong pinansyal, o mayroong ISEE na mas mababa sa 8.265 euros. Ito ay may bisa simula January 1, 2021.  Ang bonus bollette 2021 Ayon sa Arera, Autorità … Continue reading Bonus bollette, ang pagbabago ngayong 2021 More