Green pass, mandatory din sa mga colf at caregivers

Nagkaisa ang Konseho ng mga Ministro na aprubahan ngayong araw ang bagong dekreto ukol sa pagiging mandatory ng Green pass sa lahat ng mga empleyado o manggagawa sa publiko at pribadong sektor.  Samakatwid, ang Green pass ay mandatory mula sa mga empleyado ng mga tanggapaang publiko, sa lahat ng mga inihalal o institusyong tanggapan, sa … Continue reading Green pass, mandatory din sa mga colf at caregivers More