Halalan ng Commissione Stranieri sa Padova. Narito kung sino at paano boboto.

Apat (4) na mga Pilipino, sa kabuuang 28 non-Europeans ang mga opisyal na kandidato sa nalalapit na halalan sa Comune di Padova ng Commissione per la Rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera, na magsisimula sa June 14 hanggang July 14.  Layunin ng halalan ang pagkakaroon muli ng mga kinatawan ng mga non-Europeans o ang tinatawag … Continue reading Halalan ng Commissione Stranieri sa Padova. Narito kung sino at paano boboto. More