in

Kontribusyon sa Inps, Oct 10 ang deadline!

Bayarin sa INPS para sa mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre, malapit na ang deadline. Samantala, patuloy ang komprontasyon sa pagre-renew ng kontrata.

altRome – Hanggang  Oktubre 10, ang mga employer ay dapat magbayad ng mga kontribusyon sa INPS para sa mga colf, care givers at babysitters para sa mga buwan ng Hulyo, Agosto at Septiyembre 2011. Dapat din nilang bayaran muna ang maliit na bahagi na dapat bayaran ng mga manggagawa, na maaaring pagkatapos ay kaltasin mula sa mga sahod nito.

Ang pagbabayad ay maaaring sa bangko, sa post office o mga tobacconists gamit ang postal bill na ipinadala sa lahat ng mga employer ng National Institute of Social Security o INPS. Maaari ring bayaran ito sa pamamagitan ng Internet sa website www.inps.it, na kung saan ay mayroon ding software upang makalkula ang halaga at makakuha ng iba pang impormasyon.

Ang halaga ng bayarin ng mga kontribusyon ay dipende sa sahod at oras ng trabaho at maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng talahanayan sa ibaba. Sa isang bahagi nito (nasa parenthesis)ay matatagpuan ang halagang para sa mga manggagagawa.

Samantala, patuloy naman ang komprontasyon sa pagitan ng mga asosasyon ng mga employer at mga unyon para sa renewal ng pambansang kasunduan (contratto collettivo nazionale) na syang basehan ng mga pangunahing aspeto ng domestic  jobs, na nag-expire nà noong nakaraang Pebrero pà.  Kabilang sa mga tinatalakay ng mga unyon ay ang pagtaas sa minimum wage at kabayaran sa mga oras ng pagsasanay, na magbibigay daan upang mapabuti at mapataas ang kwalidada ng serbisyo.  Gayundin, ang mga layunin upang palawakin ang proteksyon para sa mga magiging ina, pagkakasakit at pagkakatanggal sa trabaho.

sahod per oras

(Retribuzione effettiva oraria)

halaga ng kontribusyon per osras

(Importo contributo orario)

 

con quota assegni familiari

senza quota assegni familiari

Hanggang 7,34

€ 1,36 (0,33)*

€ 1,37 (0,33)**

Higit sa € 7,34 at hanggang € 8,95

€ 1,54 (0,37)*

€ 1,55 (0,37)**

Higit sa € 8,95

€ 1,88 (0,45)*

€ 1,89 (0,45)**

Higit sa 24 hrs per week na trabaho

€ 0,99 (0,24)*

€ 1,00 (0,24)**

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

WORLD EXPOSITION 2015 SA MILAN, ITALY,TARGET LAHUKAN NG PILIPINAS, PAGHAHANDA SINIMULAN NA !

Sentro Pilipino – Pastoral Year inumpisang muli