Krisis ng Gobyerno: Exploratory mandate, may majority bang susuporta sa bagong gobyerno?

Inatasan ng exploratory mandate ni Head of State Serio Mattarella si Presidente ng Camera Roberto Fico. Layunin nito ang alamin kung mayroon bang ‘majority’ na handang sumuporta sa bagong gobyerno.  Tinanggap ni Fico ang mandate at pagtatapos ng pagpupulong sa Quirinale, ay pinasalamatan niya ang Pangulo ng Republika para sa pagtitiwala nito.  “Kailangan ng bansa ang maximum na responsibilidad para sa panahong … Continue reading Krisis ng Gobyerno: Exploratory mandate, may majority bang susuporta sa bagong gobyerno? More