Kulay ng mga Rehiyon, simula Feb. 21, 2021

Batay sa mga datos at indikasyon ng Istituto Superiore di Sanit√† o ISS ay pinirmahan ni Health Minister Roberto Speranza ang bagong ordinansa na nagbabago sa klasipikasyon ng mga rehiyon batay sa kulay.¬† Simula sa Linggo, Feb 21, 2021 ay kumpirmado na ang mga rehiyon ng Campania, Emilia Romagna at Molise ay nasa ilalim ng … Continue reading Kulay ng mga Rehiyon, simula Feb. 21, 2021 More