Narito kung paano ilalagay ang mga datos sa F24

Bago isumite ang aplikasyon ng Regularization 2020, ay kailangan munang bayaran ang “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sa bangko, post offices o home banking. Narito kung paano ilalagay ang mga datos sa form F24. Ang datore di lavoro o employer na nais gawan ng employment contract ang irregular job ng kanyang worker (art. 103, talata … Continue reading Narito kung paano ilalagay ang mga datos sa F24 More