Pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtanggap ng Reddito di Cittadinanza, inaprubahan

Ang Italian Data Protection Authority o Guarante della Privacy ay nagbigay ng pahintulot sa Inps para sa cross-checking o pagpapalitan ng mga datos ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno na naglalayong isagawa ang mga angkop na pagsusuri ukol sa karapatan ng pagtanggap ng Reddito di Cittadinanza.  Layunin nito ay upang mapatunayan kung ang mga benepisyaryo ay tunay … Continue reading Pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtanggap ng Reddito di Cittadinanza, inaprubahan More