Permessi di soggiorno ng Regularization, umabot pa lang sa 60K

Humigit-kumulang na 60,000 pa lamang ang mga permesso di soggiorno ang inisyu ng Ministry of Interior hanggang sa buwan ng Agosto sa loob ng 230,000 mga aplikasyon ng Regularization. Ito ay 26% lamang ng kabuuang bilang. Ang datos ay nakalap mula sa Ministry of Interior ng Ero Straniero.  Bagaman ang kasalukuyang datos ay nagtala ng … Continue reading Permessi di soggiorno ng Regularization, umabot pa lang sa 60K More